Zvýšenie šancí na kvalitnejší život pre znevýhodnených občanov

30.09.2011

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda podporuje mladých ľudí so zdravotným postihnutím i sociálne znevýhodnených ľudí. Vďaka grantom v celkovej sume 60 000 € sa zrealizuje 17 zaujímavých projektov. Všetky využívajú moderné technológie na vytváranie dôstojnejších a kvalitnejších podmienok na život a slúžia na zbližovanie znevýhodnených ľudí s bežnou populáciou. 


Spolu bolo zaregistrovaných 91 žiadostí o grant, z ktorých expertná komisia zložená z nezávislých odborníkov pôsobiacich v sociálnej oblasti a pracujúcich s cieľovou skupinou programu vybrala 17 najlepších. Vďaka podpore z fondu budú mať rómske deti a ich matky prístup k vzdelávacím aktivitám v digitálnej učebni a tým aj k pracovným príležitostiam, kultúrnym podujatiam či verejným službám. Seniori z domova dôchodcov dostali prostriedky na zriadenie internetovej kaviarne, a tak projektom odkazujú - "Stretneme sa na nete, vnúčik“. Nezisková organizácia Depaul Slovensko prevádzkuje v Bratislave niekoľko zariadení, v ktorých sa stará o ľudí bez domova. Vďaka nadačnému fondu získa pre svojich klientov prístup k výhodám, ktoré poskytujú moderné technológie. Verejnú diskusiu o význame deinštitucionalizácie pri riešení problémov ľudí s mentálnym znevýhodnením vo veľkokapacitných, sociálne izolovaných zariadeniach môže rozprúdiť podporený dokument "AJ MY MÁME PRÁVO NA SNY... V INŠTITÚCIÁCH NIE JE O ČOM SNÍVAŤ...“. Nezisková organizácia KOMUNIKUJME SPOLU predstaví vďaka grantu trend využitia najmodernejších technológií ako pomôcok pri rozvoji komunikačných schopností u detí s ťažko narušenou komunikačnou schopnosťou.
 

Zoznam podporených projektov v 14. grantovom kole NF ST nájdete v prílohe.
 

O Nadačnom fonde Slovak Telekom pri Nadácii Intenda:

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda prispieva ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej spoločnosti podporou aktivít, ktoré zmierňujú dopady sociálneho, zdravotného, alebo iného znevýhodnenia občanov, prinášajú do spoločnosti inovácie v oblasti vzdelávania prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií a ktoré dynamiku súčasnej spoločnosti reflektujú jedinečnými formami umenia. 
V rámci Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda bola doposiaľ prerozdelená suma 774 903,72 €, prostredníctvom ktorej bolo podporených 228 projektov a 132 jednotlivcov z celého Slovenska.

Na stiahnutie