Zastavenie poskytovania podpory v schéme Podporujeme talenty

Oznamujeme všetkým žiadateľom o finančné prostriedky v otvorenej individuálnej schéme Podporujeme talenty, že Nadácia Intenda dňom 3.11.2014 zastavuje poskytovanie podpory v schéme.

O aktivitách Nadácie Intenda na ďalšie obdobie budeme všetkých záujemcov o grant, spolupracovníkov, podporovateľov i sympatizantov informovať. Veríme, že nám zachováte Vašu priazeň!