Workshop „SOCIÁLNI PRACOVNÍCI A KLIENTI V KONFLIKTE“

09.08.2010

Dovoľujeme si Vás pozvať na 3. časť z cyklu workshopov Ďalej znižujeme prahy – vzdelávanie pracovníkov a dobrovoľníkov nízkoprahových zariadení, tentoraz s názvom SOCIÁLNI PRACOVNÍCI A KLIENTI V KONFLIKTE. Workshopy sú určené pre profesionálnych pracovníkov a dobrovoľníkov nízkoprahových zariadení a klubov, harm reduction projektov a komunitných centier, ktoré pôsobia v oblastiach, ohrozených sociálnou exlúziou.

Tentoraz budeme hovoriť najmä o konfliktoch, ktoré sa odohrávajú pri práci v teréne a ktoré sociálni pracovníci musia zvládnuť. Workshop je vhodný najmä pre stredne skúsených pracovníkov a dobrovoľníkov (približne 3 mesiace praxe). Tréningu sa môžu zúčastniť aj tí ľudia z organizácií, ktorí neboli na prvej a druhej časti: workshopy sme koncipovali ako otvorenú ponuku pre organizácie.

Lektormi tréningu budú Michaela Šopová a Matej Štepita.

Tréning sa bude konať 27. – 29. augusta 2010 v Bratislave, miesto tréningu bude upresnené v priebehu tohto týždňa.


Návratku je potrebné poslať do 23. augusta na e-mailovú adresu nizkoprahy@intenda.sk.
Náklady spojené s realizáciou workshopu (cestovné, ubytovanie a stravovanie účastníkov) hradí Nadácia Intenda.

Tešíme sa na stretnutie.

 


Workshop je súčasťou projektu Nadácie Intenda Budovanie kapacít pre rozvoj nízkoprahových služieb a tvorbu sociálnych sietí pre neinštitucionalizovanú mládež, realizovaného s podporou:

 
 
                                                 

Na stiahnutie