Workshop "Komunity a inštitúcie" bol úspešný

30.04.2010

V dňoch  23. – 25. 4. 2010 sa v Banskej Štiavnici konal tréning pre pracovníkov a dobrovoľníkov nízkoprahových organizácií 3-dňový tréning s názvom "Komunity a inštitúcie, alebo komunity, v ktorých žijú naši klienti a inštitúcie, ktoré rozhodujú o ich osudoch“.


Tréning je súčasťou podprojektu „Budovanie kapacít pre rozvoj nízkoprahových služieb a tvorbu sociálnych sietí pre neinštitucionalizovanú mládež“, ktorého cieľom je mapovať situáciu a poskytovať podporu pre mimovládne organizácie, ktoré pracujú nízkoprahovým spôsobom vo vylúčených a ohrozených komunitách.

Témy, ktoré účastníci tréningu preberali sa týkali najmä:

 

  • spôsobu, akým mapujeme sociálny svet klientov nízkoprahových zariadení;
  • legislatívnych noriem, ktoré nás pri práci v nízkoprahových centrách limitujú; 
  • mimovládnych organizácií, iniciatív, orgánov samosprávy, verejnej správy a podnikateľského sektora, ich dôležitosti a efektívnej komunikácií s nimi;
  • lokálneho fundraisingu a hľadania zdrojov v komunitách na realizáciu projektov;
  • hľadania spôsobov, ako presvedčiť dôležitých ľudí v komunite, že nízkoprahové projekty sú kvalitné a majú potenciál rastu.

 

Lektormi tréningu boli Bohdan Smieška a Ida Želinská z Nadácie Intenda a Peter Szabo z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

 


Projekt
Budovanie kapacít pre rozvoj nízkoprahových služieb a tvorbu sociálnych sietí pre neinštitucionalizovanú mládež
je spolufinancovaný
z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR