Workshop „KOMUNITY a INŠTITÚCIE“

26.03.2010
KOMUNITY (v ktorých žijú naši klienti) a INŠTITÚCIE (ktoré rozhodujú o ich osudoch) je téma ďalšieho z cyklu workshopov, ktorý organizuje Nadácia Intenda v rámci programu Budovanie kapacít  pre rozvoj nízkoprahových služieb a tvorbu sociálnych sietí pre profesionálov a dobrovoľníkov z nízkoprahových, harm reduction a komunitných organizácií.
 
Počas troch dní budeme spoločne hľadať odpovede na otázky ako mapovať sociálny svet klientov, ktorí sa prepadávajú cez oficiálnu sociálnu sieť, čo robiť „keď nám úrady a inštitúcie nerozumejú“, ako formovať advocacy a lobby stratégie, ako získavať zdroje na realizáciu projektov.
 
Lektormi workshopu budú Bohdan Smieška, Peter Szabo a Ida Želinská.
Workshop sa uskutoční 23. – 25. apríla. 2010 v Banskej Štiavnici.
 
Prihlásiť sa je možné do 15. 4. 2010 na adrese nizkoprahy@intenda.sk
 
 
 
Projekt
Budovanie kapacít pre rozvoj nízkoprahových služieb a tvorbu sociálnych sietí pre neinštitucionalizovanú mládež
je spolufinancovaný
z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR