Výzva na dlhodobé využívanie rekreačného zariadenia Kremná opätovne otvorená

28.08.2013

Nadácia Intenda, ako vlastník objektu rekreačného zariadenia Hotel Kremná (okres Stará Ľubovňa), vyhlasuje opätovne výzvu pre záujemcov o jeho dlhodobé využívanie na verejnoprospešný účel. Objekt je niekoľko rokov prázdny a z tohto dôvodu chátra. Prvoradým cieľom nadácie je ponúknuť jeho využitie za úhradu nevyhnutných investícií a prevádzkových nákladov na udržateľné zámery, ktoré budú mať striktne verejnoprospešný charakter.

Uzávierka výzvy je stanovená na 15. októbra 2013.

Všetky potrebné informácie, včítane možnosti zúčastniť sa obhliadky zariadenia, sa nachádzajú v texte výzvy a jej prílohách.