Výzva na dlhodobé využívanie rekreačného zariadenia

20.08.2012

Nadácia Intenda, ako vlastník  objektu rekreačného zariadenia Hotel Kremná (okres Stará Ľubovňa), vyhlasuje výzvu pre záujemcov o jeho dlhodobé využívanie na verejnoprospešný účel.  Objekt je niekoľko rokov prázdny a z tohto dôvodu chátra. Prvoradým cieľom nadácie je ponúknuť jeho využitie za úhradu nevyhnutných investícií a prevádzkových nákladov na udržateľné zámery, ktoré budú mať striktne verejnoprospešný charakter.

 

Uzávierka výzvy je stanovená na 31.októbra 2012. Všetky potrebné informácie, včítane možnosti zúčastniť sa obhliadky zariadenia, sa nachádzajú v texte výzvy a jej prílohách.