Vyhlasujeme grantový program Ďalej znižujeme prahy

07.09.2009

Vyhlasujeme prvé grantové kolo v rámci programu Ďalej znižujeme prahy. Programom podporíme nízkoprahové služby mimovládnych organizácií, určené klientom – deťom a mládeži „na ulici“, teda tým, ktorí sa „prešmykli“ formálnou sociálnou sieťou a bez kvalitného profesionálneho zásahu sú viac než ktokoľvek iný ohrozené sociálnou patológiou. Celkovo bude rozdelená suma 67 000 eur, maximálna podpora pre 1 projekt je 6 999 eur.

 

Sú klienti, ktorí sa oficiálnym inštitúciám sociálnej pomoci vyhýbajú: „sídlisková“ mládež, aj deti a mladí ľudia, ktorí žijú v segregovaných komunitách - na sociálnych ubytovniach, v osadách, alebo aj mladí ľudia, užívajúci drogy, či tí bez domova, alebo tí, čo sú na úteku... Pracovať s nimi môžu len špecialisti, ktorí si dokážu udržať rešpekt aj v ich prirodzenom prostredí, ktorí rozumejú detailom z ich sveta, hovoria „ich“ jazykom a tvoria programy, ktoré príjmu „za svoje“.

V rámci programu budú podporené mimovládne organizácie – občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré vo svojich projektoch dodržiavajú nízkoprahový prístup ako filozofiu práce s klientom, založenú na dostupnosti služby (v prirodzených teritóriách klientov), citlivosti k človeku a rešpekte k jeho osudu a bezpečiu. Podporené môžu byť napr. nízkoprahové kluby, komunitné centrá v segregovaných oblastiach, v ktorých sa v súčasnosti realizujú nízkoprahové programy, harm reduction programy a pod.

Žiadosti prijíma Nadácia Intenda do 16.10. 2009.

 

Grantové podmienky a formulár žiadosti nájdete v sekcii programu.


Nadácia Intenda vznikla v roku 2001 a odvtedy podporuje programy mladých ľudí a pre mladých ľudí od 14 do 30 rokov. Zakladateľmi Nadácie Intenda sú Rada mládeže Slovenska, Študentská rada vysokých škôl a Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Intenda doposiaľ podporila 253 projektov celkovou sumou 1 021 763 €. Za vlastný program Znižujeme prahy získala Nadácia Intenda v roku 2004 Cenu európskej verejnosti za najlepší prevenčný program roka udeľovaný sieťou European Crime Prevention Network, združujúcou všetky členské štáty EU.