Verejný priestor oživí 34 projektov

11.06.2012

 

V rámci štvrtého grantového kola programu Oživujeme verejný priestor rozdelíme medzi 34 mimovládnych organizácií a neformálnych skupín spolu 30 000 eur. Suma je určená na podporu projektov mladých ľudí v oblastiach neetablovaného umenia, zábavy a športu. Dôležitou charakteristikou programu je sprístupnenie zanedbaného verejného priestoru priamo mladými ľuďmi a rozširovanie priestorových kapacít komunity pre aktivity mladých ľudí. Podporené projekty sa budú realizovať v mestách, obciach aj vo virtuálnom priestore.

 

O podporu v programe sa mohli opäť uchádzať nielen organizácie, ale aj neformálne skupiny mladých ľudí s dobrými nápadmi. Výzva sa stretla s veľkým záujmom – v čase uzávierky bolo do nadácie doručených 115 žiadostí. Správna rada nadácie na svojom zasadnutí dňa 07.06.2012 prijala návrh nezávislej hodnotiacej komisie programu a schválila finančnú podporu pre 34 projektov. Hodnotiaca komisia pri posudzovaní žiadostí vychádzala z hodnotiacich kritérií určených pre tento program. Členovia komisie sa rozhodli prihliadať predovšetkým na projekty, ktoré sú nízkorozpočtové a zároveň majú vysoký potenciál naštartovať v komunite nové iniciatívy či zapojiť množstvo mladých ľudí do ich realizácie a uprednostniť ich pred vysokorozpočtovými, už etablovanými aktivitami.  

 

 

Foto: TRIPTYCH o.z., Critical Mass  http://hidepark.sk/