V roku 2010 podporíme rozvoj občianskej identity sumou 75 tisíc eur

06.04.2010
Na program je v roku 2010 alokovaná suma 75 tisíc eur, pričom  maximálna výška podpory na jeden projekt je 7 tisíc eur. Cieľom programu je stimulovať ďalší rozvoj aktívnej a otvorenej občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom podpory dvoch kľúčových tém, ktorými sú rozvoj aktívneho občianstva ako sociálnej zručnosti mladých ľudí a zvyšovanie citlivosti mladých ľudí voči rozmanitosti občianskej spoločnosti.


O grant môžu žiadať občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie, ktorých projekty budú zamerané na rozvíjanie aktívnej účasti mladých ľudí na spravovaní komunity / spoločnosti podporu akceptácie kultúrnej rôznorodosti. Podporené môžu byť projekty mladých ľudí a pre mladých ľudí vo veku od 14 do 30 rokov, ako napríklad kampane vedúce zvýšeniu citlivosti verejnosti voči odlišnej kultúrnej, sociálnej či etnickej identite, pilotné a modelové projekty vzdelávania k občianstvu, verejné diskusie a diskusné kluby, publikácie oral history, priame zapojenie sa mladých ľudí do tvorby zásadných dokumentov samospráv a verejných inštitúcií a pod.
 
Žiadosti prijíma Nadácia Intenda do 11. mája 2010.
Podrobnosti o grantovom kole – grantové podmienky a formulár žiadosti sú k dispozícii priamo v Nadácii Intenda a v sekcii programu.


Kontakt:
Mgr. Zuzana Ivašková
programová koordinátorka
Nadácia Intenda
Pražská 11, 811 04 Bratislava
tel. č.: 02/ 57 29 72 51
fax: 02/57 29 71 17
e-mail: ivaskova@intenda.sk