Usporiadali sme tréning na tému Ľudské práva a interkultúrny dialóg.

12.10.2009
V spolupráci so združením PDCS sme usporiadali 3-dňový tréning "Ľudské práva a interkultúrny dialóg“, ktorý je súčasťou grantového programu „Rozvíjame občiansku identitu“ s cieľom podpory aktívnej účasti mladých ľudí na spravovaní komunity a podpory akceptácie kultúrnej rôznorodosti. Tréning sa uskutočnil v dňoch 8. októbra 2009  10. októbra 2009 pri Liptovskom Hrádku v priestoroch hotela Borová Sihoť
 
Počas tréningu sa účastníci mohli dozvedieť a prakticky si vyskúšať:
 
  • Aké aktivity znižujú napätie medzi skupinami s odlišnou kultúrou
  • Aké prístupy pomáhajú v medzikultúrnej komunikácii
  • Čo sa odporúča pri práci s menšinami
  • Ako je možné posilňovať väzby medzi väčšinovou a menšinovou mládežou
  • Ako sa zvyčajne vyvíja medzikultúrny konflikt a ako je možné ho riešiť
 
Lektormi tréningu boli Karolína Miková a Dušan Ondrušek zo združenia PDCS, ktoré je partnerom nadácie v tomto programe.
 
Cieľom bolo vytvoriť pre účastníkov podnetný a tvorivý priestor, tak na výmenu skúseností, ako aj na prezentáciu prístupov a aktívne pomenúvanie problémov. Veríme, že toto stretnutie pomohlo skvalitniť proces občianskej participácie v slovenskom prostredí.
 
Projekt sa realizuje vďaka podpore Ministerstva školstva SR – programu finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008-2013 (PROGRAM ADAM 2).
 

Kontakt:
Mgr. Zuzana Ivašková
koordinátorka fundraisingu
Nadácia Intenda
Pražská 11, 811 04 Bratislava
Tel.: 02/ 57 297 251
Fax: 02/ 57 297 117
e-mail: ivaskova@intenda.sk
 
Nadácia Intenda je jednou z najväčších slovenských nadácií. Vznikla v roku 2001 a odvtedy svoju pozornosť sústreďuje najmä na rozvoj spoločnosti priateľskej k mladým ľuďom. Doteraz sme spolu podporili 253 projektov a investovali do realizácie nášho poslania celkovo 1 021 763 €.