Ostatné

90 rokov budovy YMCA v Bratislave

Pri príležitosti 90. výročia otvorenia budovy YMCA pripravila v roku 2013 Nadácia Intenda, ako vlastník budovy, sériu kultúrnych a diskusných podujatí.

Budovanie kapacít pre rozvoj nízkoprahových služieb a tvorbu sociálnych sietí pre neinštitucionalizovanú mládež

Projekt "Budovanie kapacít pre rozvoj nízkoprahových služieb a tvorbu sociálnych sietí pre neinštitucionalizovanú mládež" realizovala Nadácia Intenda od septembra 2009 s cieľom zlepšiť ponuku pre ľudí, ktorí dobrovoľnícky, alebo profesionálne poskytujú sociálne služby deťom a mladým ľuďom v nízkoprahových kluboch, alebo sa na túto prácu pripravujú v rámci štúdia sociálnej práce na vysokých školách. Tento cieľ je v rámci projektu napĺňaný realizáciou vzájomne previazaných výskumných, vzdelávacích a informačných aktivít v dvoch líniách – vzdelávacej a podpornej.

Rozvíjame občianske zručnosti mladých

Súčasťou programu Nadácie Intenda "Rozvíjame občiansku identitu“ bol v roku 2009 projekt Rozvíjame občianske zručnosti mladých. Ten pozostával zo série tréningov, ktoré sa realizovali pod lektorským vedením nášho partnera na projekte – združenia PDCS.
 
Syndikovať obsah