Multikultúrne rozprávky

Multikultúrne rozprávky

Na Slovensku majú ľudia stále predsudky, aj neoprávnené obavy, ktoré bránia akceptácii a integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín a ich plnohodnotnému začleneniu do spoločnosti. Zameranie sa na deti je nielen z pohľadu budúcnosti vysoko efektívne, vzdelávanie detí a mládeže a priblíženie im výhod multikultúrnej spoločnosti je najviac efektívnym spôsobom trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti tolerantnej voči rôznym kultúram a etnikám. Navyše, pôsobením na deti nepriamo pozitívne vplývame aj na dospelú časť rodiny.

Syndikovať obsah