Mediálne multikultúrne dielne

Aby sme si porozumeli…

Konferencia o multikultúrnosti poukázala na to, ako médiá ovplyvňujú naše súžitie s ľuďmi iných kultúr.

Dilemy zahraničnej pomoci

Vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV, profesor Workie Tiruneh svoju prednášku s názvom „Dilemy zahraničnej pomoci“ otvoril výrokom horolezca Georga Herberta Malloryho, ktorý raz na otázku, prečo sa rozhodol zdolať Mount Everest odpovedal jednoducho: „Pretože existuje“. Pomyselným Everestom je aj chudoba - treba s ňou totiž niečo robiť. Existuje. Približne jedna miliarda ľudí žije z jedného amerického dolára na deň.

Azim Farhadi: „Kde je človek spokojný, tam je doma.“

Dňa 4. novembra zavítal na Katedru žurnalistiky na Komenského Univerzite jej bývalý žiak, Azim Farhadi. Pochádza z Afganistanu, no v súčasnosti pôsobí na Slovensku a venuje sa otázkam integrácie cudzincov. Študentom tretieho ročníka predstavil svoj životný príbeh, a zároveň to, ako fungujú stereotypy, a ako možno proti nim bojovať.

Jumma Haydary: „Chcel som sa vrátiť naspäť do Afganistanu.“

Žurnalistom žurnalistiky prišiel porozprávať nielen o Afganistane, ale aj o svojej práci na Slovenskej technickej univerzite a rozvojových projektoch v tejto krajine docent Jumma Haydary.

Nadácia Intenda začala s realizáciou mediálnych multikultúrnych dielní pre deti

Nadácia Intenda začala od 1. apríla 2014 s realizáciou mediálnych multikultúrnych dielní pre deti. Nadácia sa tak snaží vytvoriť multimediálny nástroj vzdelávania detí na podporu multikultúrneho dialógu, dostupný širokej spoločnosti.

Syndikovať obsah