Súčasné umenie ako katalyzátor rozvoja spoločnosti - VÝZVA

05.03.2012

Grantovým programom Podporujeme súčasné umenie sa snažíme podnietiť realizáciu ambicióznych umeleckých projektov, posilniť povedomie verejnosti o súčasnej umeleckej scéne a rovnako tak prispieť k rozvíjaniu mladého publika - v snahe pomôcť mu nájsť vnútorné rozlišovacie mechanizmy pri orientácii v oblasti umenia, kultúry a života spoločnosti vôbec.     

 

Súčasný človek musí byť nadovšetko vnímavým pozorovateľom, aby v zamorení všadeprítomného marketingového presadzovania konzumných produktov dokázal zaregistrovať existenciu dôležitých umeleckých aktivít, ktoré sa nenesú na vlne okázalej publicity a často prežívajú iba na okraji záujmu. Sme však presvedčení, že súčasné umenie a jeho aktéri sú pre spoločnosť a rozvoj jej kultúry neporovnateľne väčším prínosom, ako komerčné produkty hlavného prúdu.

 

Ak existuje v tomto konzumnom svete, ktorý je navyše zdecimovaný stále prítomnou ekonomickou krízou a všeobecne „blbou náladou“ z politiky nejaký dôvod na optimizmus pre slovenskú spoločnosť, je ním existencia zdanlivo neviditeľného, mladého a dynamického umeleckého sektora ako narastajúceho zdroja nových inšpirácií a nádeje pre budúcnosť.

 

Ostatné sektory v spoločnosti by sa  mohli inšpirovať tým, v čom je súčasná generácia  mladých umelcov a kultúrnych operátorov dobrá už dnes – dokázať spraviť z mála viac, hľadať nové perspektívy, či skúšať vzrušujúce nové kombinácie. Súčasné umenie prostredníctvom ukazovania reality z iného - kritického a kreatívneho uhla pohľadu - má zároveň potenciál pôsobiť ako katalyzátor, umožňujúci  realizovať nápady, ktoré by sa zdali predtým nemysliteľné.

 

O grant v programe Podporujeme súčasné umenie môžu žiadať občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, rovnako tak jednotlivci – umelci, teoretici, kurátori, organizátori umeleckých podujatí.

 

Vítané sú projekty, ktoré budú zamerané na umeleckú reflexiu rozmanitých podôb súčasnosti, podporu nových úrovní umeleckej a spoločenskej komunikácie, umeleckého využitia nových médií a technológií, rôznych intermediálnych a medziodborových spojení a presahov, generovania umeleckého a kultúrneho diskurzu a vzdelávania mladého publika.

 

Na program je v roku 2012 vyčlenená suma minimálne 30 000 eur, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 3500 eur.

 

Žiadosti prijímame do 5. apríla 2012.

 

Podrobnosti o grantovom kole – grantové podmienky a projektový formulár žiadosti na stiahnutie.


 

foto: HotDock – SCULPTURISTIKA - vizuálna intervencia sôch zo 70. rokov, ktoré sa ako doplnková architektúra stavali v meste Trenčín a boli v dezolátnom stave a na periférii pozornosti obyvateľov žijúcich v ich okolí (Podpora súčasného umenia 2011)