spolupráca

Existuje veľa spôsobov, ako sa môžete pripojiť k nášmu úsiliu. Môžete s nami zdieľať svoje znalosti a skúsenosti a stať sa dobrovoľníkom, či priamo podporovať naše poslanie, prostredníctvom podpory niektorého z našich programov, alebo formou vytvorenia partnerstva s Nadáciou Intenda.

Sme tiež presvedčení o aktuálnosti a potrebe našich tém a cieľov, vyplývajúcej z mapovania potrieb (2008) a dobrej znalosti cieľových skupín. Práve tematická vyhranenosť je našou konkurenčnou výhodou. Medzi silné stránky, ktoré môže Nadácia Intenda priniesť do partnerstva s darcom patrí okrem finančnej stability (prvok oceňovaný partnermi) jej kapacita jasne definovať témy (aj s prvkami inovácie).

V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte na intenda@intenda.sk.

 

aktuálna spolupráca

 

AZU - Aktivita Zvyšuje Úspech

Na tomto základe bol vytvorený internetový portál, ktorý prepája a sleduje aktivitu študentov počas štúdia na vysokej škole. Je ukazovateľom jeho výsledkov a osobného rozvoja. Poskytuje priamy obraz o jeho záujmoch a cieľoch. Základom celej platformy je časová os v závislosti na vykonanej aktivite. Systém vyhodnocuje úlohy a všeobecný podiel zainteresovaného študenta.

Vznik projektu bol reakciou na súčasný stav, v ktorom sa nachádzajú študenti a zamestnávatelia. Študenti majú dostatok vedomostí, no napriek tomu ich pracovný trh nezamestná. Ide jednoducho o to, že nakoľko pripravujú univerzity, vysoké školy alebo rôzne typy škôl mladých ľudí  na pracovné miesta, ktoré neexistujú, je potrebné si uvedomiť prečo musíme svoje schopnosti a vlastnosti cibriť.

Nadácia Intenda, podporujúca mladých ľudí, sa s AZU dohodla na vzájomnej výmene verejných informácií (najmä informácie o pripravovaných podujatiach, aktivitách partnerov a ďalšie informácie).

AZU - prečo napredovať?

Projekty realizovateľné v podnikateľskej praxi.

 

DC - Child Center Slovakia 

Detské centrum - prvá slovenská spoločnosť pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti, vznikla 28. 11.1990 v Ružomberku, združením občanov na základe spoločného cieľa, a to pomoci postihnutým deťom. Je najstaršou dobrovoľníckou organizáciou tohto druhu na Slovensku. Myšlienka založenia tejto spoločnosti vyplynula z potreby dôslednejšej obhajoby práv detí a bola krokom dopredu už vtedy existujúcej skupiny dobrovoľníkov, ktorí od roku 1980 organizovali pre deti z detských domovov rôzne športové a turistické podujatia, v rámci všestrannej výchovy detí odkázaných na náhradnú  starostlivosť.

www.detskecentrum.sk

Nadácia Intenda bola partnerom na nasledovných podujatiach:

35. stretnutie náhradných rodín

V dňoch 14. – 17.11. 2013 sa uskutočnilo v hoteli Junior Jasná 35. stretnutie náhradných rodín Detského centra v Ružomberku. Nadácia Intenda, ako partner podujatia, poskytla účastníkom stretnutia zvýhodnené ubytovanie.

Počas predĺženého víkendu sa pravidelne viackrát do roka stretne približne 100 účastníkov - náhradných rodičov a detí rôzneho veku, aby si v príjemnom prostredí spoločne oddýchli od svojich každodenných starostí. Ale taktiež, aby mali možnosť nahliadnuť do spôsobu fungovania jednotlivých rodín a mohli pri takejto príležitosti neformálne komunikovať prípadné zistené problémy, ktoré sa v zložitom procese akým je náhradné rodičovstvo vyskytujú - na strane rodičov ale aj detí.

TS: http://www.detskecentrum.sk/novinka/to-tu-este-nebolo/

FOTOGALÉRIA: https://plus.google.com/photos/118012886787877157228/albums/594917854672...
 

Sústredenie mladých futbalistov

Detské centrum už viac ako 30 rokov poskytuje nadstavbový záujmový servis detským domovom, súčasťou ktorého je aj  organizácia celoslovenských športových podujatí. Taktiež futbalový klub DC - Child Center Slovakia pravidelne organizuje Majstrovstvá Slovenska detských domovov vo futbale a pripravuje reprezentačný tím na účasť na medzinárodných futbalových súťažiach.
Od minulého roku pripravuje mladé talenty z prostredia náhradnej starostlivosti aj na tohtoročné, v poradí už druhé Majstrovstvá sveta detí z detských domovov, ktoré sa budú konať 25. - 27. júla vo Varšave. Posledné sústredenie mladých futbalistov do 16 rokov sa uskutočnilo v hoteli Junior Piatrová vo Vrútkach v spolupráci s Nadáciou Intenda.

FOTOGALÉRIA: http://www.detskecentrum.sk/novinka/priprava-na-majstrovstva-sveta-je-v-plnom-prude/