Sociálne znevýhodneným ľuďom pomohol Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda sumou 50 000 €

10.11.2010

V rámci grantového kola určeného na podporu ľudí so sociálnym znevýhodnením bolo zo 47 prihlásených projektov vybraných 14 najzaujímavejších, medzi ktoré sa prerozdelí suma 50 000 €. Projekty pomocou informačných a komunikačných technológií zvyšujú šancu na plnohodnotný život pre ľudí žijúcich v sociálnej izolácii. Rozvíjajú ich technické zručnosti, umožňujú im vzdelávať sa a nájsť si pracovné uplatnenie, čím zlepšujú aj ich životné podmienky.

Vďaka tejto podpore budú mať napríklad obyvatelia sociálne vylúčenej komunity z problematickej časti veľkého sídliska dôležité Informácie na dosah v centre s prístupom na internet. Informačno-komunikačné technológie budú slúžiť ako prostriedok pre rozvoj prevencie v práci so zraniteľnou mládežou ulice, ktorá prostredníctvom videospotov a počítačovej grafiky odhalí verejnosti, akými problémami žije. Prostredníctvom projektu Šanca pre znevýhodnených absolvujú sériu vzdelávacích aktivít tiež ľudia na okraji spoločnosti, ktorí získajú prístup k pracovným príležitostiam či verejným službám. Z prostriedkov poskytnutých v grantovom programe vznikne aj Komunitná škola – nástroj obnovy komunít ako centrum vzdelávania pre sociálne znevýhodnených obyvateľov regiónu. Ďalej bude zabezpečené materiálovo-technické vybavenie ďalšej podporenej organizácie, čím dostanú nový impulz Aktivity vzdelávacieho a informačného centra rozvíjajúce sociálne vzťahy seniorov či Využitie e-Learningu pri vzdelávaní matiek na materskej dovolenke, ktoré umožní praktické uplatnenie ich kreativity.

Prihlásené projekty hodnotila expertná komisia zložená z nezávislých odborníkov pôsobiacich v sociálnej oblasti a pracujúcich s cieľovou skupinou programu. Žiadatelia mohli posielať svoje žiadosti o grant od 6. augusta do 17. septembra 2010.

Zoznam podporených projektov v 12. grantovom kole NF ST nájdete v prílohe.


O Nadačnom fonde Slovak Telekom pri Nadácii Intenda:

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda prispieva ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej spoločnosti podporou aktivít, ktoré zmierňujú dopady sociálneho, zdravotného, alebo iného znevýhodnenia občanov, prinášajú do spoločnosti inovácie v oblasti vzdelávania prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií a ktoré dynamiku súčasnej spoločnosti reflektujú jedinečnými formami umenia.
V rámci Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda bola doposiaľ prerozdelená suma 641 903,72 €, prostredníctvom ktorej bolo podporených 197 projektov a 109 jednotlivcov z celého Slovenska.

Na stiahnutie