Rozvíjame občiansku identitu – výzva v 6. grantovom kole

14.02.2014

Vyhlasujeme šieste grantové kolo v programe Rozvíjame občiansku identitu. Jeho cieľom je prispieť k rozvoju angažovanej občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom podpory dvoch kľúčových tém - posilňovania aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote a zvyšovania rešpektu mladých ľudí k prirodzenej rozmanitosti spoločnosti. Na program je v roku 2014 vyčlenená suma 30 000 eur, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 eur.

V minulom ročníku programu sme prvý raz dôraznejšie referovali i k téme kolektívnej pamäte a to pri príležitosti 20-ročnice od vzniku samostatného Slovenska a s tým súvisiacimi otázkami o schopnosti spoločnosti vysporadúvať sa s vlastnými omylmi minulosti. Aj v aktuálnom ročníku referujeme k dôležitým historickým udalostiam, ktoré mali zásadný vplyv na dnešný obraz sveta. Boli to udalosti, ktoré v dôsledku neprijatia, ba až nenávisti k odlišnosti vyprodukovali obrovské utrpenie, sprevádzané miliónmi ľudských obetí.   

Programová výzva je adresovaná subjektom a aktérom mimovládneho sektora, ktorí dokážu tvorivým spôsobom kultivovať súčasnú generáciu mladých ľudí v oblasti hodnôt demokracie a ľudských práv a zároveň mobilizovať mladých ľudí k aktívnej účasti na angažovaných procesoch občianskej spoločnosti. V 6. grantovom kole špeciálne voláme po projektoch mimovládnych organizácií, ktoré dokážu svoj fokus v rámci témy a cieľov programu zamerať na študentov stredných škôl prostredníctvom neformálneho vzdelávania - rôznych alternatívnych seminárov, workshopov, diskusií, literárnych, výtvarných či podobných súťaží na témy kolektívnej pamäte, ľudských práv, slobody prejavu, riešenia simulovaných konfliktov a podobne.

O grant môžu žiadať občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie. Žiadosti prijímame do 14. marca 2014.

Podrobnosti o grantovom kole – grantové podmienky a projektový formulár žiadosti sú k dispozícii tu.

 

 

FOTO: Paralelné životy Plus, Asociácia Divadelná Nitra (podporené z ROI 5.GK)