Rozvíjame občiansku identitu – výzva pre projekty v 5. ročníku programu

04.03.2013

Vyhlasujeme piate grantové kolo v programe Rozvíjame občiansku identitu. Jeho cieľom je prispieť k rozvoju angažovanej občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom podpory dvoch kľúčových tém - posilňovania aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote a zvyšovania rešpektu mladých ľudí k prirodzenej rozmanitosti spoločnosti. Na program je v roku 2013 vyčlenená suma 50 tisíc eur, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 4 500 eur.

5. ročník grantového programu sme sa rozhodli navyše tematizovať prostredníctvom reflexie uplynulých 20 rokov, počas ktorých si spravujeme veci verejné sami. Ako sa nám to darí? Aké ideály a hodnoty vyznáva naša spoločnosť dnes? Kam sme sa počas uplynulých rokov dopracovali pri budovaní spoločnosti a občianskej verejnosti? Ako pristupujeme k pamäti? Dokázala naša spoločnosť reflektovať nedávne dejiny neslobody a ako sa z nich poučila? Dokázali by sme dnes rozpoznať nebezpečné tendencie nástupu autoritatívneho režimu, s akými malo Slovensko počas 20. storočia hneď dvojakú skúsenosť?   

Programová výzva je adresovaná subjektom a aktérom mimovládneho sektora, ktorí dokážu tvorivým spôsobom kultivovať súčasnú generáciu mladých ľudí v oblasti hodnôt demokracie a ľudských práv a zároveň mobilizovať mladých ľudí k aktívnej účasti na angažovaných procesoch občianskej spoločnosti. Špeciálne voláme po projektoch mimovládnych organizácií, ktoré dokážu svoj fokus v rámci témy a cieľov programu zamerať na študentov stredných škôl prostredníctvom neformálneho vzdelávania – rôznych alternatívnych seminárov, workshopov, projekcií, diskusií, literárnych, výtvarných či podobných súťaží na témy demokracie, ľudských práv, slobody prejavu, pamäte a podobne.

O grant môžu žiadať občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie. Žiadosti prijímame do 5. apríla 2013.

Podrobnosti o grantovom kole – grantové podmienky a projektový formulár žiadosti.

 

 

FOTO: Svätopluk Mikyta: Stále obete, site-specific inštalácia, In.: Memory Kontrol - Obete a hrdinovia (1939 – 1945), Stanica Žilina-Záriečie, november 2010 (podporené z ROI 2.GK)