Za Vami!

Ochotnícke divadelné spolky a predstavenia majú na Slovensku dlhodobú tradíciu. Produkcií, ktoré si však vezmú verejný priestor za svoj a pretvoria ho na divadelný obraz nie je veľa. Divadelníci z občianskeho združenia Divadlo Kaplnka spojením divadelnej inscenácie v kombinácii so súčasným umením a tvorbou mladých ľudí pripravili projekt Za vami! Pouličné slovenské divadlo: Skrotenie zlej ženy alebo recept na lásku. Známu Shakespearovu hru zinscenovala Zuzana Kollárová a cieľ rozvíjať umenie vo verejnom priestore v rôznych mestách podporila Nadácia Intenda v programe Oživujeme verejný priestor.

Premiéra inscenácie bola 22. 4. 2013 v bratislavskom Starom meste. Celkovo sa iniciátorom podarilo usporiadať trinásť vystúpení. Cieľom, okrem sprostredkovania umeleckého zážitku, bolo aj ukázať ľuďom možnosti využitia priestorov, okolo ktorých sa denne pohybujú. V dôsledku upadania tradície pouličného divadla strácajú obyvatelia pocit participácie na utváraní verejného priestoru, z ktorého sa vytráca pôvodná identita - a aj takýmto spôsobom sa dá ľuďom opäť pripomenúť. Divadlo putovalo po viacerých mestách ako Nitra, Trnava, Trenčín, ale predstavenie videli aj návštevníci beckovského hradu a obyvatelia Hradca Králové. Mladí divadelníci a bábkoherci prilákali svojou veselou tvorbou do ulíc hlavne mladých ľudí, ktorí tak mali príležitosť vytvárať si pozitívny vzťah k umeniu. Taktiež rodiny s deťmi mali príležitosť zostať spolu v uliciach svojho mesta a už aj najmenšie deti, zaujaté predovšetkým využitím bábok v hre, mali prvé zážitky s divadelným umením.

Oživovanie verejného priestoru si vyžaduje väčšinou kreatívny nápad a prístup ako osloviť ľudí, ktorí zároveň tak vytvárajú komunitu participujúcu na aktívnom dianí v neraz zabudnutých miestach. Či už sú to rôzne domáce trhy alebo práve umenie, vždy ide o iniciatívy, ktoré dajú zabudnutým miestam novú tvár a často obnovia tradície patriace kedysi do verejného priestoru.

 

Veronika Polačková, Ondrej Čičman, Nadácia Intenda