Wheels of art festival

Skateboarding, inline korčuľovanie a biking sa tešia stále veľkému záujmu medzi mladými ľuďmi. Priestor na svoje aktivity si väčšinou vytvárajú v mestách svojpomocne a podľa vlastných kreatívnych predstáv. Aktivizáciou ľudí, ktorých tento šport spája, ale aj širokej verejnosti, sa občianske združenie Wheels of art rozhodlo zrevitalizovať bývalý skatepark v Prešove a vybudovať tak priestor na voľnočasové aktivity spojené so spomíanými druhmi športu. Projekt s názvom Wheels of art festival podporila v roku 2013 Nadácia Intenda v programe Oživujeme verejný priestor.

Wheels of art už v minulosti organizovali napríklad rôzne workshopy (Lomography workshop) alebo Wheels of art exhibition, čo bola zase výstava fotografií na podporu skateparku. Prešovský skatepark už dlhšie neslúžil svojmu pôvodnému účelu. Priestor slúžil ako parkovisko pre nákladné autá a veľká jeho časť chátrala. Iniciátori projektu a športoví nadšenci sa preto rozhodli prinavrátiť tomuto miestu pôvodnú tvár a znovu vytvoriť atraktívny priestor pre športové aktivity. Skupiny jazdcov, ktoré boli hlavnými aktérmi na samotnom Wheels art festivale, sa aktívne podieľali aj na výstavbe a renovácii skateparku. Od polovice apríla tak prebiehala výstavba nových prekážok, rekonštrukcia u-rampy a celý tento proces bol zavŕšený trojdňovým Wheels of art festivalom (28. – 30. 8. 2013). Program pozostával najmä z jazdenia, ale taktiež sa premietal aj film This ain´t California a súčasťou bol lomography workshop, ktorý bol zameraný na analógové fotografovanie a prístupný bol širokej verejnosti. Trojdňový program zavŕšila afterparty v prešovskom Wave Klube.

Renovácia skateparku sa nedotkla iba úzkej, vymedezenej komunity, ale oslovila aj širšiu verejnosť. Prostredníctvom projektu sa docielil záujem o zveľaďovanie priestoru, v ktorom ľudia žijú. Vznikla tak oddychová zóna a priestor pre aktivity iných združení, ktoré sa venujú iným športovým aktivitám alebo premietaniu letného kina.

Fotogaléria k podujatiu TU.

 

 

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda