Vychytaj problémy svojho mesta!

Z miesta, kde bývame a máme ho radi, často vyčnievajú nie práve ideálne faktory, ktoré by sa mali riešiť, odstrániť. To je, samozrejme, úlohou samosprávy a jej orgánov, ale dôležité je aj to, aby sme my, obyvatelia, na tieto problémy poukazovali a prípadne sa aj usilovali o riešenie, ak to je v našich silách. Vzbudiť záujem o dianie vo svojom dennodennom priestore hlavne u mladých ľudí nie je ľahké, no Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť sa to dlhodobo darí projektom Vychytaj problémy svojho mesta, ktorý sa uskutočňuje pod hlavičkou projektu odkazprestarostu.sk. Projekt podporila Nadácia Intenda v programe Rozvíjame občiansku identitu.

Hlavnou úlohou projektu bolo teda vzbudiť záujem mladých o svoje okolie a aby si uvedomili, že tiež dokážu prispieť svojimi podnetmi k zlepšeniu. Zapojilo sa vyše štyridsať študentov z osemnástich stredných škôl a podarilo sa im identifikovať cez sto podnetov, ktoré spracovali a následne odoslali prostredníctvom odkazprestarostu.sk kompetentným osobám. Samozrejme, nie všetky podnety boli prijaté z ich strany s nadšením, no keďže reakcie samospráv boli zverejňované pod samotnými podnetmi na internetovej stránke, odpovede sa spravidla usilovali objasniť momentálnu situáciu a stav jej riešenia. Táto snaha, okrem samotného záujmu o dianie vo svojej komunite, bola aj odmenená a víťaz súťaže Vychytaj problémy svojho mesta dostal príležitosť vyriešiť jeden z podnetov v spolupráci s prizvaným umelcom a aktívne sa tak podieľať na premene verejného priestranstva.

Tento projekt poukázal na dôležitosť angažovania sa a neprijímania negatívnych faktorov a problémov ako stavov, s ktorými občan nemôže nič robiť. Študenti sa, okrem týchto zručností naučili aj to, na koho sa obrátiť s konkrétnymi podnetmi, ktoré sa týkajú rozličných oblastí a získali tak osobnú skúsenosť so samosprávou a jej kompetenciami.

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda