Voices - občianska spoločnosť 2013

K aktívnemu občianstvu väčšina mladých ľudí príliš vzťah nemá. Spoliehanie sa na iniciatívu niekoho iného, kto by mal vyriešiť problémy v danej komunite, je pasívny prístup, ktorý vedie skôr k frustrácii a záverom, že nič sa tu nedeje alebo nič sa s tým nedá urobiť. Nezisková organizácia Voices sa projektom Občianska spoločnosť 2013 rozhodla priviesť mladých ľudí k aktívnemu prístupu k riešenie problémov, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú. Projekt bol podporený Nadáciou Intenda v programe Rozvíjame občiansku identitu.

Voices od roku 2008 podporuje na Slovensku aktívnosť a otvorené myslenie. Usporiadali viacero kultúrnych podujatí Voices Live, nakrútili viac ako sto krátkych videofilmov o neziskových projektoch a nemainstreamovej hudbe. Hlavným cieľom projektu Občianska spoločnosť 2013 bolo šíriť a podporovať myšlienku aktívneho občianstva medzi študentmi stredných škôl a gymnázií na Slovensku a pomôcť učiteľom viesť školákov k aktívnemu prístupu. Pre tento účel Voices pripravili metodické pracovné listy pre učiteľov a DVD s krátkymi filmami o občianskej spoločnosti, ale aj o autistickom centre a výcvikovej škole pre vodiacich psov. Po tejto príprave nasledovali besedy a ukážkové vyučovacie hodiny na bratislavských stredných školách. Premietali sa filmy, taktiež sa použili aj materiály o občianskej spoločnosti. Študentom pojem nebol neznámy, no potrebovali si ho lepšie zakotviť a spojiť s konkrétnymi príkladmi. Zistili, že sami aktívne prispievajú napr. zbieraním odpadkov, či venčením psov z útulkov. Okrem bratislavských gymnázií sa odskúšali metodické materiály aj počas víkendovej školy v Trenčíne. Tú spolu s Voices pripravilo KC Aktivity. Účastníkmi boli mladí dobrovoľníci práve z KC Aktivity, ktorí sa dozvedeli viac o občianskej spoločnosti, či formách mimovládnych neziskových organizácií.

Každá komunita je aktívna do tej miery, do akej miery sú aktívni jej členovia. Voices prípravou študijných materiálov, DVD a zorganizovaním prednášok prispelo k rozvoju povedomia o pojme a význame občianska spoločnosť. Materiály sú voľne prístupné pre učiteľov (tu), ktorí chcú vyučovací proces obohatiť o predmet občianskej spoločnosti.

 

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda