Pyecka gallery – priestor pre mladú umeleckú tvorbu

Umenie, najmä to výtvarné, potrebuje stabilný priestor na svoju prezentáciu. Obrazy vznikajú väčšinou v súkromí ateliérov a určite nie je novinkou, že množstvo obrazov vidí len samotný autor alebo jeho blízke okolie. Skrátka chýba miesto, kde by svoje diela mohol prezentovať. Iniciatívni študenti Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach založili z tohto dôvodu v roku 2012 galériu Pyecka Gallery v historickom centre mesta Košice. Projekt Pyecka Gallery 2013, zastrešený občianskym združením BIIIF, podporila Nadácia Intenda, keďže zámery projektu korešpondujú s grantovým programom Podporujeme súčasné umenie. Jasná dramaturgická línia novovytvorenej iniciatívy a galérie a predložený plán aktivít boli garanciou verejnej prezentácie zaujímavého spektra domácich a zahraničných osobností.

„Veľmi pozitívnym faktorom projektu bola už predošlá spolupráca s niektorými partnermi a zázemie v priestoroch Pyecka Studio, Shop and Gallery. Výhodou bol aj fakt, že všetci členovia občianskeho združenia BIIIF sú alebo boli študentmi Fakulty umení v Košiciach. Vďaka tomu sme mali nazbieraných niekoľko kontaktov a bolo jednoduché oslovovať mladých umelcov,“ povedala Petra Housková, ktorá je za projekt zodpovedná. Realizátorom sa podarilo vytvoriť stabilnú platformu pre prezentáciu mladej, výtvarnej slovenskej, ale aj zahraničnej scény. V rámci podporeného projektu sa od júna do decembra 2013 uskutočnili viaceré vernisáže a workshopy. Prvá výstava patrila Zuzane Badinkovej. Tá sa predstavila sériou malieb s názvom Space face, istým spôsobom abstraktné grafiky, ktoré sa vyznačujú hravosťou a farebnosťou. Zaujímavou bola návšteva a prezentácia dvoch street umelcov Kid Kreol & Boogie z ostrova Réunion. Tí maľovali priamo v priestoroch galérie. Hlavným východiskom ich tvorby je návrat ku koreňom kreolskej kultúry. Motívy ich diel pochádzajú z mýtov, obradov a legiend  Indického oceánu. Streetartový workshop Skicuj Heeeeet sa uskutočnil viackrát a má potenciál pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Okrem spomínaných umelcov sa predstavili aj Peter Javorík, Peter Cábocky alebo dvojica autoriek tvoriacich pod značkou Ové Pictures.

Návštevníci zaujímajúci sa o nové umenie tak mohli vidieť originálne výstavy, zúčastniť sa kreatívnych workshopov a diela začínajúcich umelcov boli reflektované širokou verejnosťou. Chýbajúca platforma pre súčasné umenie v Košiciach sa tak zhmotnila vo fungujúcom projekte, v ktorom si dokáže nájsť priestor každý nádejný autor so zámerom predstaviť svoje diela verejnosti.

 

 

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda