Projekt Karavan

Slovenskí výtvarníci Daniela Krajčová a Oto Hudec spoločne zorganizovali Projekt Karavan. Počas jeho mesačného trvania (august - september 2013) putovali po slovenských mestách, dedinách a osadách, v ktorých veľkú časť tvorí rómska komunita. Projekt podporila Nadácia Intenda v programe Oživujeme verejný priestor.

Karavan – maringotka slúžil výtvarníkom a následne aj účastníkom ako putovný ateliér pre výtvarné a video-animačné workshopy, ktorým sa vybrali na východné Slovensko. Navštívili Roškovce, Petrovany, Spišské Podhradie, Prešov a Sveržov. Táto putovná forma symbolizuje nomádsku minulosť rómskeho národa a zároveň umožnila tvorcom operatívne pracovať v rôznych obciach a regiónoch. Zámerne sa vybrali do oblastí, kde sú Rómovia izolovaní, majú sociálne problémy a často sú nútení vycestovať za prácou do zahraničia. Do workshopov, s ktorými pomáhala aj partnerská organizácia Člověk v tísni, boli pozvané rómske aj nerómske deti s cieľom odstránenia pretrvávajúcej nekomunikácie. V rámci workshopov sa mladí ľudia oboznámili s procesom tvorby animovaného filmu. Tvorcovia sa usilovali o podnietenie kreativity účastníkov a záujmu o vzdelanie, umožnili im prezentovať svoje pohľady a príbehy. Do Projektu Karavan sa zapojili v každej lokalite prevažne mladšie deti (8-12 rokov). Tie rozvíjali svoje výtvarné zručnosti a priestor im bol poskytnutý aj na prejavenie speváckeho a tanečného talentu a po ukončení každého workshopu v danej lokalite, ktoré trvali vždy dva dni, sa konalo záverečné premietanie z priebehu akcie. Projekt bol zavŕšený kolektívnou výstavou diel projektu.

Verejný priestor v tomto prípade predstavuje živú galériu, kde deti tvorili, komunikovali a na istý čas vytvorili komunitu, v ktorej spolupracovali a odhalili, či rozvinuli svoju kreativitu. Tvorcom sa podarilo v okrajových komunitách ukázať mladej generácii možnosti ako tráviť svoj voľný čas a vzájomne si porozumieť. Projekt Karavan mal svoje pokračovanie aj v roku 2014.

 

Fotografie k jednotlivým workshopom si môžete pozrieť TU.

 

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda