Private conspiracy

Umelecká tvorba Jany Duchoňovej sa zameriava na súčasnú realitu. Jej hlavnou témou je globalizovaný svet 21. storočia so všetkými kladmi, ale aj rozpormi multikulturalizmu. Okrem reálneho stavu sa zároveň zaujíma o paranoje, špekulácie a spôsoby, akými vznikajú mýty predovšetkým v západnej kultúre. Projekt nazvaný Private conspiracy, ktorý zastrešuje viaceré cykly týkajúce sa témy, podporila Nadácia Intenda v programe Podporujeme súčasné umenie.

Autorka pracuje so širokou škálou médií. Využíva maľbu, koláže, maľbu na keramiku a inštalácie. Cyklus Souvenirs from the new colonies pozostáva z maľovaných tanierov. Zobrazuje paranoju súčasného západného sveta a „turistické“ motívy z jednotlivých zemí či miest ilustrujú a domýšľajú víziu budúcnosti po strete kultúr. Vidíme tak bruselské Atomium obkolesené červenou hviezdou z tela čínskeho draka, zemeguľu pohltenú židovským symbolom a pod. Dekoratívny charakter predmetov tak z neprijateľnej vízie robí akceptovaný fakt a zároveň je prvkom ironizácie a hyperbolizovania teórie stretu civilizácií, ktorú rozvinul Samuel P. Huntington v diele Stret civilizácií. S podobným námetom pracuje Duchoňová aj v inštalácii Main menu: Európa. Tu je mapa Európy naservírovaná ako hlavný chod s príborom tvaru arabskej dýky. Európa „skonzumovaná“ inými kultúrami je katastrofickou víziou našej spoločnosti. V podobnom duchu sa nesú aj jej akvarelové maľby a koláže.

Autorka využíva vo svojich jednotlivých cykloch hravú formu, ktorá dáva vážnej téme istú mieru zveličenia. Zobrazenie stretu civilizácií v jej dielach netreba brať iba ako „naservírovanie“ témy, ale skôr ako varovanie pred logikou a uvažovaním o inakosti, ktorá sa vníma ako automatická agresia či nepriateľstvo. Z vrstiev symbolov a referencií vystupujú do popredia kritické významy a pomyselný zdvihnutý prst upozorňujúci na stav spoločnosti a poukazujúci na záujem autorky o vlastnú aktívnu participáciu na jeho riešení.   

 

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda