Piknikk súčasnej kultúry

Námestia mnohých našich miest sa po pracovnej dobe alebo v letných mesiacoch často menia iba na prázdne priestranstvá, kadiaľ sporadicky prejdú ľudia. Chýba dôvod prečo zotrvať, zastaviť sa a vychutnať si mestskú atmosféru. V centre Kežmarku sa preto rozhodli ľudia z občianskeho združenia KicK (Kultúrne a inšpiratívne centrum Kežmarčanov) vytvoriť oddychovú zónu s kultúrnymi podujatiami. Projekt nazvaný Piknikk podporila Nadácia Intenda v grantovom programe Oživujeme verejný priestor.

Cieľom Piknikku bolo vytvorenie podmienok pre širokú verejnosť na hodnotné trávenie voľného času a oživiť tak centrum mesta. Iniciátori sa rozhodli pre projekt aj z dôvodu, aby ukázali, že aj v menšom meste sa dajú organizovať pravidelné kultúrne akcie, pričom stačí byť aktívny, mať chuť a nepristupovať k dianiu v meste apaticky. Organizátori pristupovali rozmanito k dramaturgii podujatia aj k architektonickému riešeniu zóny, čím verejnosti predstavili rôznorodosť, s akou sa dá pracovať pri využívaní verejného priestoru. Napríklad posedenie pre verejnosť a divákov podujatí bolo skonštruované z plastových debien. Samotný kultúrny program pozostával z umeleckých, kultúrnych, športových a spoločenských udalostí a trval od utorka 27. 8. 2013 do nedele 1. 9. Konali sa „Literárne piknikky“, na ktorých svoju tvorbu prezentovali spisovatelia ako Michal Hvorecký, ktorý čítal z knihy Naum, Kristína Baluchová a Samo Marec. O svoje zážitky z ciest sa na „Cestovateľských piknikkoch“ podelili Boba Baluchová a paraglidista Dalibor Krupka, ktorý prezentoval svoj film P.E.S. na streche sveta zachycujúci fascinujúce obrazy hôr z vtáčej perspektívy. Súčasťou bolo aj hranie šachu („šachový piknikk), premietanie výberu filmov z Anča festu, divadelné vystúpenie Divadla Kontra. Piknikk zavŕšil cyklovýlet po mape nových podtatranských cyklotrás.

Jedným z najväčších pozitív projektu odohrávajúceho sa na hlavnom námestí bolo, že pritiahol aj ľudí, ktorí sa o kultúru inak nezaujímajú. Oživenie verejného priestoru kultúrnymi aktivitami a nabitým programom opäť odhalilo potenciál akéhokoľvek miesta, ktoré dokáže pretvoriť aktívny prístup ľudí na atraktívnu zónu, kde si každý môže oddýchnuť, zabaviť sa a kultúrne sa obohatiť.

 

 

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda