Parkour v Hideparku

Nitriansky Hidepark ponúka svojim návštevníkom viacero príležitostí ako tráviť voľný čas. Nachádza sa tu detské ihrisko, komunitná záhrada a od leta 2013 aj parkourové ihrisko. Projekt podporujúci športy ako parkour a free run, za ktorým stojí Stanislav Zupka, podporila Nadácia Intenda v programe Oživujeme verejný priestor.

Hlavnou myšlienkou projektu bolo vytiahnuť tréningový proces parkouristov z telocviční do exteriéru a zoznámiť verejnosť aj s takýmto druhom aktivít. Spolu s výstavbou ihriska prišla aj myšlienka na zorganizovanie podujatia s názvom Paf kemp, kde by sa stretli ľudia vyznávajúci tieto športy. Na ihrisku sa začalo pracovať už začiatkom mája. Pomáhali hlavne dobrovoľníci a samotní parkouristi a freerunneri, ktorí tento priestor využívajú. Práce finišovali v júli a na august už bol naplánovaný Paf kemp. Ten mal veľký úspech, nakoľko sa ho nezúčastnili iba športovci z Nitry, ale aj z ostatných slovenských miest. Medzi účastníkmi tak prebehla prirodzená výmena skúseností a tipov týkajúcich sa jednotlivých športov. Kemp nebol určený len pre samotných športovcov, ale zúčastnili sa ho aj diváci, ktorí sa zoznámili s menej tradičnými formami športu.

Hidepark od roku 2010 predstavuje alternatívu trávenia voľného času voči mestskému ruchu a zhonu a každý, kto má záujem, si tu nájde svoj spôsob relaxu. Hidepark má stále potenciál ponúknuť nové možnosti ako tráviť voľné chvíle a je tak príkladom aj pre iné mestá, v ktorých by sa dali vytvoriť podobné oázy oddychu.

 

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda