Paralelné životy – odkaz nedávnej minulosti

O odkrývanie „bielych miest“ našej histórie sa usilujú mnohí jednotlivci, ale aj združenia, keďže niektoré kontroverzné udalosti týkajúce sa minulých spoločenských režimov nie sú súčasťou výučby na školách alebo sa o nich informuje iba veľmi stroho. Občianske združenie Asociácia Divadelná Nitra sa projektom Paralelné životy plus rozhodla reflektovať nedávne obdobie neslobody prostredníctvom výstav, diskusií, rozhlasových hier či dokumentárnych filmov. Projekt bol v roku 2013 podporený Nadáciou Intenda programom Rozvíjame občiansku identitu.

Paralelné životy plus je sprievodným projektom a logickým pokračovaním medzinárodného koprodukčného projektu Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície. Ten spoločensky a umelecky reflektuje konkrétne ľudské osudy a príbehy obetí praktík bývalého režimu. Jeho hlavným výstupom je šesť inscenácií dokumentárneho divadla, ktoré na konkrétnych ľudských príbehoch zobrazujú praktiky tajných služieb komunistických režimov. Inscenácie boli vytvorené na základe výskumu materiálov v archívoch tajnej polície v Česku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku. Paralelné životy plus sa zamerali hlavne na študentov, ale aj na širokú verejnosť v meste Nitra. Realizátori vytvorili publikáciu Sila svedectva, ktorá sprístupňuje príbehy ľudí prenasledovaných niektorým z nedemokratických režimov a autentickou formou tak približuje niektoré dôležité momenty slovenských dejín. Prístup k nej mali najmä študenti nitrianskych škôl, kde prebiehali diskusie a prednášky k téme projektu. Študenti sa taktiež zúčastnili výstavy Prísne tajné, venovanej dejinám ŠtB. Ďalším podujatím bola napríklad projekcia dokumentárneho filmu Vrahem z povolání, príbeh sudcu a prokurátora Karla Vaša, ktorý „pomohol“ na smrť nevinným ľuďom a k dlhoročným trestom v dobe politických procesov v 50. rokoch. Po premietaní sa uskutočnila diskusia s historikom a režisérom filmu Pavlom Palečkom. Po ukončení programovo bohatého projektu sa realizátori rozhodli do škôl, s ktorými spolupracovali odovzdať publikáciu Paralelné životy spolu s dokumentárnym DVD, mapujúcim vznik a priebeh projektu.

Prednášky, diskusie, filmy, to všetko bolo súčasťou projektu Paralelné životy plus. Reflexia histórie, ktorej odkaz žije dodnes, je potrebná najmä pre mladú generáciu – na ňu sa projekt Asociácie Divadelná Nitra zameral. Dôležitosť podobných projektov tkvie v hĺbke a šírke ich zamerania a v posolstve, že negatívne mementá minulosti treba uchovávať živé, aby nedochádzalo k ich dezinterpretácii či glorifikovaniu.

 


Ondrej Čičman, Nadácia Intenda