Od problémov k debate

Slovenská debatná asociácia sa dlhodobo venuje projektom na rozvoj aktívnych mladých ľudí. Ide o projekty ako Od problémov k argumentom, Od problémov k médiám a projekt z roku 2013 Od problémov k debate, ktorý v programe Rozvíjame občiansku identitu podporila Nadácia Intenda.

Cieľom je motivovať mladých lídrov, najčastejšie študentov stredných škôl, k iniciácii verejných diskusií o problémoch vo svojich komunitách. Projekt ich vybavuje dvomi zručnosťami – argumentačnými schopnosťami, schopnosťou kriticky hodnotiť informácie a názory okolo seba  a prezentačnými zručnosťami. V polovici septembra sa zorganizovalo trojdňové školenie, kde sa školilo 21 mladých lídrov z 13 rôznych komunít a organizácií. Obsah školenia bol zameraný na spomínané zručnosti. Po tom nasledovali tri verejné debaty v Trnave, Zvolene a Námestove. Tých sa zúčastnilo 85 mladých ľudí, ktorí aktívne diskutovali na rozličné témy týkajúce sa ľudských práv. Okrem samotných debát mal projekt aj iný pozitívny efekt. Niektoré skupiny, ktoré sa zúčastnili školenia, dokázali preniesť nadobudnuté znalosti do svojich komunít, v ktorých začali organizovať debatné tréningy.

Prevládajúce tvrdenie, že mladí ľudia sú pasívni v témach, ktoré sa aj ich bezprostredne dotýkajú, sa tento projekt usiluje napraviť. Mladí ľudia často aj chcú byť aktívni vo verejnej debate, no nevidia spôsob ako sa do nej zapojiť a práve tento problém sa Slovenskej debatnej asociácii darí svojou činnosťou odstraňovať.

 

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda