Nový nacionalizmus v srdci Európy

Prejavy extrémizmu a násilie medzi majoritou a menšinami bývajú často háklivým mediálnym obsahom, ktorý vytvára diskusie, vyvoláva konflikty názorov, no dotýka sa v prvom rade tých skupín ľudí, proti ktorým sú takéto prejavy namierené. Tomáš Rafa sa ako vizuálny umelec zameral na tento jav a už niekoľko rokov mapuje, ako to sám autor nazval, Nový nacionalizmus v srdci Európy. Tento projekt v roku 2013 podporila Nadácia Intenda v programe Podporujeme súčasné umenie.

Projekt odštartoval v roku 2009. Zameral sa na národnostne založené konflikty: Slováci a Maďari, Slováci a Rómovia, Česi a Rómovia a Poliaci a Židia. Ide vskutku o zaujímavý a dynamický projekt. Autor sa usiluje o okamžitú reakciu, ktorá vznikne vo verejnom priestore a vždy je v centre diania. Filmuje a fotografuje udalosti, akými sú protirómske pochody, pochody LGBT komunít. T. Rafa je tak v centre diania, nakrúca ho a vzniknuté videá následne umiestňuje na stránku svojho projektu a dostupné sociálne siete, taktiež spolupracuje s online médiami. Projekt poukazuje na súčasné hraničné témy multikultúrnej spoločnosti. Okrem takejto terénnej práce potom autor oboznamoval záujemcov, divákov s témou extrémizmu a konkrétnymi akciami, na ktorých sa zúčastnil, na prezentáciách napr. v Nitrianskej galérii v Nitre, či na Pecha Kucha night v Košiciach. Popri tom si autor všíma aj online diskusie, ktoré sa odohrávajú viac-menej okamžite po uverejnení videí.

Projekt trvá naďalej a jeho hlavná webová stránka je pravidelne aktualizovaná obsahom z podujatí, ktorých hlavné idey neprestávajú vyvolávať diskusiu. Nový nacionalizmus v srdci Európy ukazuje neutíchajúcu diverzitu názorov a rozdielov, ktoré sú stále živé v súčasnej multikultúrnej spoločnosti.

 

 

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda