Neviditeľná Štiavnica

Banská Štiavnica patrí medzi jedno z najkrajších slovenských miest. Dodnes dýcha históriou, najmä jej centrum, kde sa nachádzajú pôvodné meštianske domy a človek má pri návšteve pocit, že sa presunul v čase. Spojiť takéto prostredie so súčasným umením sa môže zdať nemysliteľné, no občianskemu združeniu Artaktiv sa to darí. Ich projekt Neviditeľná Štiavnica je interaktívnou hrou so súčasným umením práve vo verejnom priestore Banskej Štiavnici. Projekt podporila Nadácia Intenda v programe Podporujeme súčasné umenie.

Nultý ročník Neviditeľnej Štiavnice sa konal v roku 2012. Zúčastnilo sa ho päť súčasných umelcov, ktorí v rámci mesta vytvorili umelecké zásahy trvalého či dočasného charakteru. Ako to funguje? Do mesta sú umiestnené „neviditeľné“ tvorivé zásahy vizuálnych umelcov. Tie sú do istej miery nápadné, nenápadné, vizuálne, ale aj hmatateľné. Zapojení hráči aktívne po dielach pátrajú prostredníctvom špeciálnej mapy, z ktorej sa dozvedia, kde je dielo umiestnené, ale už nie to, čo presne majú hľadať. Diela musí objaviť každý sám, čím si hráči otestujú svoju pozornosť a cit pre súčasné umenie. V rámci projektu bol usporiadaný aj workshop vizuálnej tvorby, v ktorom sa kreatívne využívali nové technológie s prihliadaním na ich konečné využitie v oblasti umenia vo verejnom priestore. Umelci a účastníci workshopu tak vytvorili vizuálne interaktívne diela v centre mesta a využili prázdne a opustené miesta ako rozličné výklady, okná, nárožia a pod. (galéria k podujatiu TU).

Projekt Neviditeľná Štiavnica splnil viacero zámerov. Podarilo sa oživiť centrum, oslovila sa mladá generácia vnímavá k umeniu a problematike verejného priestoru prostredníctvom zapojenia médií, ktoré ju oslovujú a využili sa zanedbané priestory, ktorých majitelia boli naklonení k otvorenejšiemu využívaniu verejných priestranstiev. Súčasné umenie tak v tomto prípade nie je iba nositeľom estetických vlastností, ale odhaľuje možnosti nových technológií, otvára otázky problematických miest verejného priestoru a hlavne spája ľudí v meste v participácii na kreatívnej činnosti.

 

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda