Nástupište 1-12 – umenie v podchode

To, že podchod v meste nemusí byť iba chmúrnym miestom, cez ktoré človek rýchlo prejde, dokazuje svojimi aktivitami občianske združenie Nástupište 1-12. V roku 2011 sa v podchode pod autobusovou stanicou v Topoľčanoch združeniu podarilo vytvoriť platformu pre súčasné umenie zrekonštruovaním štyroch novinových stánkov čím vznikol galerijný priestor. Po takmer dvoch rokoch sa rozhodli pre rekonštrukciu priestorov. Tento projekt nazvali Next level a jeho výstupom mal byť vyšší kapacitný a komunikačný potenciál priestoru. Zásahom do pôvodných priestorov vzniklo priame prepojenie uzavretého galerijného priestoru s podchodom. Realizátori týmto spôsobom opäť o niečo viac priblížili obyvateľom mesta súčasné umenie. Projekt bol podporený aj Nadáciou Intenda v piatom grantovom kole programu Oživujeme verejný priestor.

Nástupište 1-12 je aktívne od roku 2011 a počas svojej krátkej existencie sa tu prezentovali umelci rôznych umeleckých smerov a žánrov. Vystúpilo tu divadlo No Mantinels, rôzne hudobné kapely (The Ills, Head2Down a iní), výtvarne sa tu prezentovali napr. Radoslav Repický, Ivana Gálusová. „Rozhodli sme sa ľuďom postaviť do cesty. Nie agresívne, ale veľmi nápadne. Aby mali chuť zdvihnúť zrak od topánok, keď prechádzajú podchodom do práce alebo do školy. Ponúkame im umenie každý deň a oni sa môžu, ale nemusia pristaviť a pozrieť sa, čo sa deje,“ povedal PR manažér združenia Július Krištof (zdroj). V roku 2013 tak prišiel v spolupráci s architektmi zo štúdia 2021 architekti nápad prepojiť galériu s frekventovaným podchodom. Do samotnej realizácie projektu sa zapojilo aj množstvo dobrovoľníkov nielen z Topoľčian a v priebehu jedného týždňa dostal podchod novú tvár. Pôvodnú bunku nahradila nová konštrukcia z modernejších materiálov. Skonštruovala sa variabilná predná stena, ktorá sa môže odklápať, čím vzniká pódium pre divadlo či kapelu. Tým, že je priehľadná, umožňuje nahliadnuť dnu ľuďom, ktorí podchodom iba prechádzajú. Priestor sa tak zväčšil, otvoril a sprístupnil pre väčšie množstvo ľudí.

Koncerty, výtvarné umenie, ale aj workshopy či semináre. S tým všetkým sa stretávajú pravidelní návštevníci a okoloidúci ľudia v podchode v Topoľčanoch. Projektom Next level sa Nástupišťu 1-12 podarilo prepojiť nielen dva priestory, ale aj všednosť bežného dňa s umeleckým zážitkom.

 


Ondrej Čičman, Nadácia Intenda