Na bicykli za krásami Ružomberka

Požičovne bicyklov sú v súčasnosti populárne najmä vo väčších mestách. Využívajú sa kvôli zlepšeniu ekologických podmienok a športovým aktivitám občanov. Iniciátori z ružomberského občianskeho združenia Tvorivý rozvoj sa tiež rozhodli pre vybudovanie požičovne bicyklov, ktorá by slúžila obyvateľom mesta. Projekt nazvaný Na bicykli za krásami Ružomberka podporila Nadácia Intenda v programe Oživujeme verejný priestor.

Ružomberok patrí medzi najprašnejšie mestá Slovenska. Denne ním prejdú tisíce áut a priemyselné zóny sa nachádzajú v tesnej blízkosti ľudských obydlí. To je ekologické východisko, pre ktoré sa iniciátori pustili do projektu. Okrem toho si uvedomili aj výhodnú polohu mesta, v ktorého okolí sú vybudované kilometre cyklotrás a tie vedú cez tri národné parky a jednu chránenú krajinnú oblasť. Koncom augusta (2013) sa začali stretávať, prevažne mladí, záujemcovia, ktorí si sami vyskúšali recyklovanie starých bicyklov do znovu použiteľnej formy. Pre bicykle bolo potrebné vymyslieť a skonštruovať miesto, kde by boli odložené a vždy pripravené na použitie. Prístrešok sa napokon podarilo umiestniť v blízkosti pešej zóny a celý projekt sa sfinalizoval koncom septembra. Projekt je zároveň aj prínosom do diskusie na pôde mestského zastupiteľstva v oblasti ekologickej formy prepravy v Ružomberku.

Pravidelné stretávanie sa a rozhodovanie o priebehu projektu, výstavbe a dizajne prístrešku či farbe bicyklov vytvorilo komunitu mladých ľudí, ktorá sa aktívne začala zaujímať o dianie v meste a o spôsoby, akými sa dajú riešiť niektoré nedostatky. Projekty podobného charakteru ukazujú alternatívu k preplneným cestám autami a prispievajú k aktívnejšiemu uvažovaniu nad ekológiou svojho prostredia, o ktoré sa musíme v prvom rade starať sami.

 

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda