Mobilné záhrady – aktívny vzťah k svojmu prostrediu

V mnohých našich mestách niektoré súkromné i verejné priestory zívajú prázdnotou. Chátrajú a majitelia alebo správcovia na ich udržiavanie či renovovanie väčšinou nemajú finančné prostriedky. Neraz ide o priestory nachádzajúce sa priamo v mestských centrách alebo objektoch, kde ľudia bývajú, no sú obklopení upadajúcim prostredím. Túto problematiku sa rozhodlo riešiť občianske združenie Vnútroblok, za ktorým stojí Michal Štassel a Sandra Štasselová. Ich projekt Mobilné záhrady podporila Nadácia Intenda prostredníctvom grantového programu Rozvíjame občiansku identitu. Zámerom bolo vytvoriť v nevyužitých alebo dočasne prázdnych mestských priestoroch Bratislavy miesta na záhradkárčenie a zároveň posilniť susedské vzťahy obyvateľov, ktorí v okolí takéhoto priestoru bývajú.

Projekt sa začal formovať už v roku 2012 mapovaním „dier“. Tie predstavujú nevyužívané priestory v bratislavskom Starom Meste s prípadným potenciálom na rozvoj či obnovu. V marci 2013 sa podarilo uzatvoriť prvú dohodu s majiteľom stavebnej parcely na Sasinkovej ulici 21. Nasledovalo čistenie pozemku a oslovovanie obyvateľov, aby sa tiež zapojili do prospešných aktivít. Iniciátori projektu si svojpomocne vyrábali boxy na sadenie, v apríli a máji sa pomaly finišovalo s prácami a začali sa sadiť plodiny, ktoré si zvolili samotní ľudia prihlásení do Mobilnej záhrady. „Spätnou väzbou potvrdzujúcou naplnenie cieľa boli pozitívne reakcie ľudí, susedov, ktoré reflektovali sociálny rozmer projektu. Okolo 50 ľudí, ich priatelia a deti využívali pravidelne priestor na záhradkárčenie, spoznávanie sa a trávenie voľného času. Prostredníctvom týchto aktivít sa susedia pomaly mohli učiť cielenému záujmu o svoje okolie,“ povedala Sandra Štasellová. Hoci bol tento projekt určený prevažne pre ľudí z oblasti, kde sa záhradka nachádza, realizátori projektu zaznamenali veľký ohlas a dopyt aj od ľudí zo širokého okolia. Podarilo sa zorganizovať viaceré workshopy (napríklad workshop kompostovania) a pikniky a zo záhradky sa stalo pokojne miesto, kam môžete prísť, debatovať so susedmi a aktívne tráviť svoj voľný čas.

Mobilné záhrady sú projektom s cieľom búrať sociálnu a osobnú izoláciu, odstraňovať anonymitu medzi ľuďmi, ktorí žijú vedľa seba. O. z. Vnútroblok takto posilňuje komunitné väzby. Obrovským bonusom je nakoniec aj vlastná zelenina a ovocie vlastnoručne dopestované v prostredí veľkomesta. Mobilné záhrady majú pokračovanie aj v tomto roku a priestor na Sasinkovej ulici sa teší veľkému záujmu. V súčasnosti vzniká nová mobilná záhrada v Dúbravke.

 

 

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda