Mladí reportéri pre Kremnicu 2030

Občianske združenie Tymián sa od roku 2008 intenzívne venuje ako tútor Mestskému mládežníckemu parlamentu v Kremnici, ktorého cieľom je komunikovať názory mladých ľudí samospráve, podieľať sa na komunitnom živote, angažovať a zapájať mladých ľudí do diania v meste a zastupovať ich názory voči samospráve mesta. Projekt s názvom Mladí reportéri pre Kremnicu 2030, ktorí mal v mladých ľuďoch vzbudiť záujem o dianie v komunite, podporila v roku 2013 Nadácia Intenda v programe Rozvíjame občiansku identitu.

Projekt pozostával z niekoľkých častí. Z Letnej školy aktívneho občianstva, v ktorej mladí ľudia spoznali činnosť samosprávy, zastupiteľstva, riadenie a fungovanie mesta Kremnica. Taktiež sa tu učili princípom diskusie, ale aj praktickým zručnostiam ako práca s diktafónom, kamerou, či programom na spracovanie nahrávok. Po letnej škole, od septembra, sa stretávala skupinka záujemcov ďalej každé dva týždne a pripravovali si ankety, ktoré distribuovali do škôl a zisťovali názor mladých ľudí na život v meste a taktiež sa hľadali nominácie na osobnosť Kremnice Mladý dobrovoľník 2013. Táto skupinka, napokon šiestich žiakov, sa sformovala z radov žiakov ZŠ. V októbri spracovávali tému z mestského zastupiteľstva, ktorou bola oprava ciest v Kremnici a stretli sa aj s poslancami v diskusii. Projekt zakončila 16. novembra slávnosť, na ktorej sa vyhlasovala Osobnosť Kremnice. Cenu získal Miloš Lacko, fotograf a občiansky aktivista.

Projekt pokračuje ďalej a je to skôr „beh na dlhú trať“. Pozitívnym však ostáva, že už žiaci základných škôl majú záujem sa aktívne podieľať na mestských záležitostiach, reagovať na ne a byť serióznymi oponentmi v debate.

 

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda