MiniSelf 2013

Bratislavský Photoport je priestor pre umelecké aktivity a je stálym dejiskom festivalu Self. Ten má bienálnu pravidelnosť a tak sa jeho organizátorky už pri prvom ročníku rozhodli, že v medziročníku budú usporadúvať MiniSelf, ako reflexiu predchádzajúceho Self-u, kvôli udržateľnosti kontinuálnosti témy. Projekt MiniSelf v roku 2013 podporila Nadácia Intenda v programe Podporujeme súčasné umenie.

Samotný Self je platforma spájajúca prezentácie a diskusie o dizajne a vizuálnej kultúre. Podporuje komunitu individuálnych profesionálov v oblasti nezávislých iniciatív, otvára ju smerom k verejnosti a podporuje diskusiu vo vybratej problematike. MiniSelf 2013 bol jednodňovým podujatím. Hlavný program pozostával z diskusie piatich zúčastnených hostí Lindy Dostálkovej, Patrika Garaja, Radima Peška, Lubici Hustej a Marcela Benčíka. Okrem vlastných prezentácií hostia diskutovali na témy, ktoré priamo vyplynuli z predošlého ročníka festivalu. Debatovalo sa tak o hodnote „self-projektov“ a ich dopade na spoločnosť, o úlohe inštitúcií a otázke sebauplatnenia a reflexia týchto aktivít. Do vyše dvojhodinovej moderovanej diskusie sa zapájalo aj publikum, ktoré tvorili hlavne českí a slovenskí študenti a profesionáli z oblasti grafického dizajnu a vizuálnej kultúry. Premietal sa aj dokumentárny film How to make a book with Steidl a počas trvania MiniSelfu bolo k dispozícii kníhkupectvo, kde sa dali kúpiť malonákladové a odborné tituly a zborník textov z predchádzajúceho ročníka, ktorý bol na MiniSelfe pokrstený. 

Festival prispieva k zvýšeniu rešpektu a uvedomenia si významu kreatívnych projektov vznikajúcich na základe samostatného a nezávislého rozhodnutia jednotlivcov a skupín. Činnosť tých, ktorí sa v podobných aktivitách angažujú, je často nedocenená a aj preto organizátorky Self-u a MiniSelfu vo svojom projekte pokračujú ďalej. Podporou, realizáciou a propagáciou nezávislých iniciatív, ktoré síce nie sú v popredí, ale plnia svoje funkcie, sa postupne ozdravuje prostredie, v ktorom sa spravidla zmýšľa konvenčne a rešpekt majú stále predovšetkým kamenné inštitúcie.

 

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda