Mesto potrebuje viac mesta

Prostredie, v ktorom človek žije ho formuje, predstavuje domov, na ktorý má spomienky a kam sa vracia. Zaujímať sa o dianie vo vlastnom meste je jeden z predpokladov aktívneho občana, ktorý namiesto poukazovania na nedostatky sa zapája do verejného diania, usiluje sa prispieť k neustálemu zlepšovaniu a zveľaďovaniu prostredia po všetkých jeho stránkach. Projekt s názvom Mesto potrebuje viac mesta občianskeho združenia tab_lab sa sériou diskusií pokúsil nastoliť a posunúť ďalej otázky týkajúce sa mestského prostredia Nitry. Projekt podporila aj Nadácia Intenda v piatom grantovom kole programu Rozvíjame občiansku identitu.

Projekt sa zameral na rozličné aspekty mestskej identity a vytvorila sa séria štyroch diskusií, ktoré sa uskutočnili priamo na pešej zóne v Nitre na vonkajšom pódiu Bunky (Bunka pre súčasnú kultúru je primárny projekt o. z. tab_lab, v rámci ktorého sa uskutočňujú diskusie, workshopy, výstavy). Najčastejšie v nich rezonovali otázky: čo a kto tvorí mesto, čo sú to mestotvorné prvky? Prvá z diskusií s názvom „Umenie vo verejnom priestore“ sa konala 19. 6. 2013. Tu sa téma mesta dotýkala najmä vizuálnych prejavov, ktoré priamo „atakujú“ chodca alebo ho iba sprevádzajú cestou po meste. Diskutovalo sa o prejavoch vizuálnych vandalov, realizácii slobodných umelcov, ale aj o vkusných či nevkusných reklamách a pútačoch. Diskusiu moderoval Juraj Gábor a prítomní boli viacerí hostia, ako napr. Mgr. Pavol Ferčák (Odbor kultúry, MsÚ Nitra) a Omar Mirza (Kurátor, Nitrianska Galéria). Ďalšími diskusiami boli „Cycle space“, venujúca sa alternatívnym formám dopravy v meste a „Ako môžem pomôcť ja“, kde sa diskutovalo o pozitívnych a negatívnych faktoroch, ktoré ovplyvňujú participáciu na budovaní vlastného prostredia. Cyklus uzatvorila diskusia „Re-generácia centra“ (18. 9. 2013) zameraná na architektúru ako faktor, ktorý rámcuje a vytvára verejný priestor a týkala sa otázok: je tento priestor objektívne daný alebo si ho vytvárame sami, čo ak je tento priestor neživý a prázdny?

Výsledkom diskusií bol výraznejší záujem ľudí o dianie okolo seba. Niekoľko študentov Fakulty záhradnej architektúry spojilo svoje sily a iniciovali projekt komunitnej záhrady. Na základe aktívneho prístupu k verejnému priestoru sa Bunka stala spoluorganizátorom projektu Mestské zásahy Nitra 2013. Projekt tak prispel k aktivizácii obyvateľov mesta, ktorí v príležitostiach svojho prostredia nevidia prekážky, ale výzvy.

 

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda