Memory kontrol – reflexia osudu slovenských Židov v 20. storočí

Druhá svetová vojna ostáva stále tragickým mementom, v ktorom židovský holokaust predstavuje esenciu nenávistných režimov zúriacich v Európe vo vojnových rokoch. Projekt Memory kontrol žilinského občianskeho združenia Truc Sphérique, ktorý podporila nadácia Intenda v rámci programu Rozvíjame občiansku identitu, sa v roku 2013 zameral práve na otázku osudov slovenských Židov v období rokov 1939 až 1945, ale aj na súčasné prejavy neo-fašizmu a antisemitizmu.

Memory kontrol je multižánrovým projektom. V období od 26. 6. až 10. 12. 2013 sa uskutočnili nielen prednášky a diskusie, ale aj premietania filmov Rabínka, Dozvuky, divadelné predstavenie Čakáreň, či vzdelávacie workshopy rovnako pre žiakov ako učiteľov. Všetky podujatia súviseli so zvolenou témou. Organizátori oslovili aj špičkového amerického lektora Paula Levina, ktorý vzdelával učiteľov stredných a základných škôl na tému Ako vyučovať holokaust v 21. storočí. Tento workshop prebiehal na železničnej stanici Praha-Bubny, z ktorej boli v rokoch 1941-1945 deportovaní pražskí Židia do koncentračných táborov. Verejná diskusia s názvom Kto nás manipuluje? bola s témou projektu nepriamo spätá, no venovala sa manipulácii a propagande, ktoré pri holokauste zohrali svoju úlohu a hostia rozoberali otázky týkajúce sa politického marketingu, či tajných služieb.  Dlhodobým cieľom projektu bolo posilňovanie kritického myslenia, najmä u novej generácie ľudí. V rámci iniciatívy Memory kontrol sa v januári 2013 realizoval výskum názorov slovenskej verejnosti na obdobie vojnového štátu – arizácie, deportácie a holokaust. „Zistili sme, že biele miesta na mape historického poznania a informovanosti o období vojnového štátu sú v prípade slovenskej verejnosti naozaj rozsiahle. Osobitne zarážajúca je miera neznalosti a neinformovanosti u najmladších vekových kategórií  - nadpolovičné až dvojtretinové podiely odpovedí „neviem“ v skupine 18 – 24 ročných naznačujú, že o slovenskom štáte sa na školách učí málo a zle,“ uviedla etnologička Monika Vrzgulová, ktorá sa zúčastnila jednej z diskusií o holokauste (zdroj).

Projekt Memory kontrol sa každoročne venuje jednej vybranej téme, ktorú potom osvetľuje záujemcom prostredníctvom diskusií a rozličných ďalších podujatí. Okrem tohto projektu sa Truc Sphérique venuje aj ďalším aktivitám. Organizácii sa podarilo oživiť železničnú zastávku Žilina-Záriečie, ktorá sa zmenila na kultúrne centrum súčasného umenia a sociálno-kultúrnych iniciatív. Každoročne organizujú aj desiatky koncertov, divadelných a tanečných predstavení, filmových projekcií. Podporený projekt v priebehu polroka sprostredkoval najmä mladým ľuďom informačne plnohodnotnú osvetu kontroverznej historickej témy, ktorá rezonuje dodnes a ktorú treba neustále pripomínať a otvárať zo všetkých strán, čo sa združeniu Truc Sphérique v roku 2013 podarilo.

 

 

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda