Literis

Občianske združenie Literis sa venuje reflexii nekonvenčných a experimentálnych umeleckých aktivít v oblasti literatúry, výtvarného umenia, hudby a ostatných umeleckých oblastí. Vydanie magazínu Kloaka, ktorý je fyzickou, ale aj elektronickou platformou pre túto reflexiu, podporila v roku 2013 Nadácia Intenda v programe Rozvíjame súčasné umenie.

Kloaka vychádza od roku 2010. Svoju tvorbu v nej uverejňujú nielen slovenskí, ale aj zahraniční tvorcovia. V roku 2013 svoju tvorbu slovenskému čitateľovi priblížili zahraniční spisovatelia ako John M. Bennett, Bojan Samson, vizuálny umelec Davood Kochaki a hudobník Pavel Novotný. Zároveň sa však v magazíne prezentovali aj diela slovenských literátov (Peter Šulej, Michal Rehúš, Filip Gordi a i.), vizuálnych umelcov (Jana Kapelová, Lucia Stráňaiová) a uverejnené boli aj teoretické texty Nóry Ružičkovej, či Jula Fujaka. Kloaka je osviežením na poli reflexie umenia, najmä literárneho a zároveň predstavuje priestor pre začínajúcich autorov. Poézia, pri čítaní ktorej sa vynára otázka „čo je ešte poézia?“, provokatívne témy a texty, ktoré skrývajú vždy niečo viac ako je na prvý pohľad čitateľné. Magazín nevychádza pravidelne, je skôr výsledkom trpezlivého zberu a prekladu, v prípade zahraničných autorov, umeleckých výstupov.

Kloaka predstavuje súčasnú umeleckú slovenskú a zahraničnú tvorbu, ktorá nepláva po povrchu tém, volí zaujímavé formy pre svoju výpoveď a od svojho čitateľa vyžaduje čas na porozumenie a hlavne zamyslenie sa nad vypovedanými témami. Okrem klasickej kúpy magazínu jeho tvorcovia zvolili aj cestu voľného sťahovania na svojej internetovej stránke.

 

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda