Kultúrne kocky priniesli Novým Zámkom viacej kultúry

Mestské kultúrne stredisko v Nových Zámkoch bolo v minulosti miesto, kde sa stretávali obyvatelia Nových Zámkov a okolia, pričom sa tu konávali rôzne umelecké a kultúrne akcie. Neskôr budova stratila svoju funkciu a mladí ľudia o to viac začali preferovať kultúrne vyžitie v iných mestách. Jedinou funkciou budovy MsKS zostalo kino. V roku 2013 sa neformálna skupina H-áčko z Nových Zámkov rozhodla, že to zmení projektom Kultúrne kocky, finančne podporeným Nadáciou Intenda v rámci grantového programu Oživujeme verejný priestor. H-áčko tvoria predovšetkým ľudia z oblasti kultúry, žurnalistiky, niektorí sú členmi amatérskych divadiel, či hudobných skupín. Rozhodli sa priniesť do mesta rozmanité kultúrne vyžitie, ktoré v meste dlho absentovalo.

Cieľom projektu bolo vytvoriť z nevyužívaných častí budovy MsKS v NZ fungujúci kultúrny priestor, kde sa mládež môže umelecky realizovať, prezentovať a vzdelávať. H-áčku sa podarilo zrealizovať od apríla do septembra viacero kultúrnych a umeleckých podujatí. 19. 4. sa uskutočnila prvá akcia, na ktorej hosť Peter Konečný prezentoval výber najzaujímavejších svetových filmových a televíznych reklám. V rámci prvého podujatia sa uskutočnila aj výstava luminografických fotografií Novozámčana Miroslava Ivana a hudbu sprostredkoval DJ Ajwen. V podobnom duchu pokračovali organizátori aj naďalej. Spájali hudobné vystúpenia (NVMERI, Lost Control) s výstavami fotografov či maliarov. Niektorí autori vystavovali svoje diela vôbec prvýkrát práve na akciách Kultúrnych kociek. Medzi nich patrí aj Andrej Gašparík, ktorý vystavoval sériu obrazov s názvom Sebaidentifikácia alebo Mia Ramone vystavujúca fotografie mapujúce históriu skateboardingu v Nových Zámkoch.

Kultúrne kocky boli prvým projektom neformálnej skupiny H-áčko. Termíny vyhradené na podujatia sa im podarilo naplniť kultúrnymi a vzdelávacími akciami. Tie priniesli mladým Novozámčanom opäť viacej kultúrneho vyžitia. Ľudia okolo H-áčka pokračujú v svojej činnosti naďalej, toto leto sa im podarilo vybudovať a otvoriť nový skatepark v Nových Zámkoch.

 

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda