Klub DROM_CESTA spája

Priestor pre aktívne stretávanie sa znevýhodnenej  rómskej mládeže sa rozhodli vytvoriť mladí aktivisti v obci Boliarov. Projekt s názvom Mládežnícky nízkoprahový klub DROM-CESTA sa uskutočnil počas letných mesiacov a podporila ho Nadácia Intenda v piatom grantovom kole programu Oživujeme verejný priestor.

Veľkú časť komunity v obci Boliarov tvoria mladí Rómovia, ktorí sa potýkajú s problémami generačnej chudoby. Občianske združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT pracuje s danou mládežou od roku 2005, poskytlo im neformálne vzdelávanie a mládež má tak väčší záujem o rozvoj svojej komunity. Po schválení bezplatného nájmu priestorov starej nefunkčnej obecnej budovy obecným zastupiteľstvom dostalo združenie do užívania dve miestnosti. Cieľom projektu bolo vytvoriť nízkoprahovú klubovňu na pravidelné stretávanie sa pre sociálne odkázanú rómsku mládež skultivovaním daných miestností v obecných budovách. Tieto priestory si následne miestna mládež dobrovoľnícky vyčistila, svojpomocne zrekonštruovala, vymaľovala technikou wall art pod vedením umelca Helmuta Bistika a následne premenila na miesto na stretávanie.

V priestoroch prebiehajú pravidelné mládežnícke schôdzky a tvorivé dielne zamerané na rozvoj výtvarného talentu. Projekt sa zrealizoval pod dohľadom terénnej sociálnej pracovníčky Mgr. Moniky Bačovej.

Pozitívnym faktorom bol podľa iniciátorov prístup mládeže, ktorá bola dobre organizovaná a pristupovala k projektu aktívne a s entuziazmom. Projekt ukázal, aká je dôležitá komunikácia s ne-rómskou časťou obyvateľstva a poskytnutie dostatočných informácií.

Veronika Polačková, Nadácia Intenda