Je budúcnosť nudná?

Dorota Kenderová a Jaroslav Varga sú dlhodobo fungujúcou umelecko-kurátorskou dvojicou. Už v roku 2012 zrealizovali výstavu O nude v spolupráci s košickou Tabačkou. Výstava sa stretla s veľkým záujmom o tému a preto sa rozhodli o jej ďalší výskum s rozšírenou kurátorskou koncepciou. Z pôvodného projektu teda vyvstali viaceré otázky, ktoré vyžadovali komplexnejšie spracovanie a vyústili do vydania publikácie Je budúcnosť nudná? Projekt s rovnakým názvom podporila Nadácia Intenda v programe Podporujeme súčasné umenie.
Názov projektu je zároveň aj základnou otázkou jeho umeleckého zámeru. Kenderová a Varga, ktorí sa dlhodobo angažujú v tvorbe výstavného programu Galérie Hit túto otázku nepoložili len sami sebe, ale aj viacerým umelcom zo zahraničia. K otázke sa dá pristupovať z rôznych perspektív – umelecké možnosti projekcie budúcnosti, budúcnosť umenia a úloha umelcov v spoločnosti, umeleckých inštitúcií a pod. V umeleckých výpovediach sa tak kĺbili dve základné otázky budúcnosti a nudy. Nudy, ktorá pramení z post-krízy, nuda, ktorá paralyzuje nádej v lepšiu budúcnosť, ale aj nuda ako inšpirácia, z ktorej neraz pramení samotné umenie. Na téme sa podieľalo štyridsať umelcov zo všetkých kútov sveta. Otvorenie výstavy, najmä fotografický diel, sa uskutočnilo 1. decembra 2013 v Galérii Hit a trvalo mesiac. Keďže si iniciátori projektu uvedomovali efemérnosť výstavy, rozhodli sa diela vydať ako publikáciu, ktorá obsahuje všetky diela vytvorené na túto tému s krátkymi popismi.
Je budúcnosť nudná? predstavuje rozmanitý prístup umeleckej verejnosti k tej istej téme. Či už sú to odľudštené fotografie pustej krajiny Michaela Höpfnera alebo koláže Radovana Čerevku, každý umelec tému uchopil vlastnými výrazovými prostriedkami a jazykom a tieto interpretácie vytvorili vizuálne odpovede na tému projektu.

Publikáciu Is the Future Boring? si môžete pozrieť v celom rozsahu TU.

 

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda