Ján Šipöcz: Objekty záujmu

Nástup moderných technológií sa odráža a ovplyvňuje aj umeleckú sféru. Mnohí tvorcovia sa rýchlo adaptujú, no iní zasa ostávajú verní klasickým technologickým postupom. Potom sú tu umelci, ktorí sa usilujú nájsť niečo nové práve v klasickom prístupe k tvorbe. Reč je konkrétne o fotografii a bratislavskom fotografovi Jánovi Šipöczovi. V roku 2013 podporila Nadácia Intenda, v rámci programu Podporujeme súčasné umenie, jeho projekt s názvom Objekty záujmu. Autor exponuje na farebný materiál a následne fotografie zväčšuje analógovo. Vracia sa aj k použitým materiálom, ktoré recykluje a využíva tak už vzniknuté fotky, či nájdené, kúpené alebo fotografie neznámych autorov. Opätovným spracovaním im tak dáva nový význam. Pri tom využíva a experimentuje s alternatívnymi, novými formami prezentácie a adjustácie fotografie.

„Fotografie tejto série vznikajú od roku 2012. Ide o selekciu „divných“ objektov, ktoré sú vytvorené náhodne, či ľudským pričinením. Na prvý pohľad bežné objekty dostávajú iný význam, podnecujú divákovu myseľ k vytváraniu voľných asociácií, vlastnému čítaniu obrazu, k vizuálnemu zážitku,“ povedal o projekte Objekty záujmu fotograf. Ďalej opisuje svojský spôsob adjustovania fotografií, ktoré vytvárajú u diváka dojem, že pokračujú aj za okrajmi fotografie. „V prípade projektu Objekty záujmu je to pocit hĺbky a pokračovania fotografie za obrazom. V projekte chcem zachovať jednotné spracovanie fotografií, aby séria zostala ucelená,“ dodáva. Výstava sa úspešne uskutočnila v Lučenci, v galérii Priestor, kde trvala od 26. 10. 2013 do 17. 11. 2013 a následne sa presunula do pražskej galérie Berlínskej Model na vernisáž dňa 20. 11. 2013. V oboch mestách sa výstava tešila vysokej návštevnosti.

Ján Šipöcz patrí už dnes medzi známe mená vo svete fotografii. Má za sebou množstvo samostatných (Sucháre, Traumy z detstva), ale aj skupinových výstav (50 slov, PORTraits). Je členom fotografickej skupiny JeBe a zakladajúcim členom združenia Photoport.

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda