Ján Kekeli – V krajine

Na krajinu ako takú sa dnes objektívy fotografov zameriavajú iba málokedy. Ján Kekeli je mladý slovenský fotograf, ktorý sa v posledných rokoch venuje práve fotografovaniu slovenskej krajiny. Jeho projekt V krajine v roku 2013 podporila aj Nadácia Intenda prostredníctvom grantového programu Podporujeme súčasné umenie.

„Posledné dva roky sa intenzívne venujem fotografovaniu krajiny. Inšpiráciou pre mňa sú klasické krajinomaľby 19. storočia, ale aj priekopníci slovenskej krajinnej fotografie ako napríklad Karol Divald a Jindřich Eckert,“ povedal samotný autor, ktorý týmto projektom pokračuje v téme zhmotnenej vo svojom predchádzajúcom projekte Obrazy krajiny. Cieľom projektu bolo nielen nadviazať na „krajinársky program“, ale taktiež úsilie o vizuálny a obsahový progres. Primárnym cieľom bol výtvarný a dokumentárny záznam súčasného stavu našej krajiny sériou veľkoformátových fotografií. Autor sníma fragmenty krajinného prostredia na veľký formát negatívu 4x5 inchov. Zameriava sa na hodnotu detailu a maximálnej kvality dokumentárneho zobrazenia existujúcej reality. Pohľad na snímky naozaj evokuje klasickú krajinomaľbu a spomínané inšpirácie sú pretavené do súčasnej podoby prostredníctvom média fotografie a predovšetkým osobitým autorovým rukopisom. Po procese fotografovania a následnej selekcie sa uskutočnila vernisáž vybratých fotografií, z ktorých väčšiu časť tvorili diptychy, teda dve oddelené snímky vytvárajúce jeden celok. V rámci Mesiaca fotografie 2013 si návštevníci mali možnosť pozrieť v Slovenskom inštitúte vo Varšave autorove veľkoformátové fotografie. Snímky boli vystavené aj v bratislavskom Stredoeurópskom dome fotografie.

Autor už v minulosti dosiahol viaceré úspechy. V roku 2012 sa stal víťazom fotografickej súťaže Foto roka (snímka Nad lomom), má za sebou viacero samostatných, ale aj skupinových výstav. Ján Kekeli svojou prácou dokazuje, že zaznamenávanie krajiny, ktorej sme súčasťou, je nielen zaujímavým dokumentom súčasného stavu nášho prostredia, ale aj zrkadlom, v ktorom je reflektovaný náš prístup a správanie sa k nemu.

 

 

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda