Hľadanie spoločného v rôznorodej spoločnosti

Trenčianska nadácia vytvára možnosti pre mladých ľudí, ktorí by sa sami radi venovali filantropickej činnosti. Tí administrujú vlastný grantový program pre ostatných mladých ľudí v komunite a vzniká tak vzťah k mestu, kde bývajú a k ľuďom, ktorým pomáhajú. Projekt s názvom Hľadanie spoločného v rôznorodej spoločnosti, ktorý sa inicioval prostredníctvom projektu Mladí filantropi, podporila v roku 2013 Nadácia Intenda v programe Rozvíjame občiansku identitu.

Mladí filantropi sú spoločným projektom ôsmich komunitných nadácií združených v Asociácii komunitných nadácií Slovenska. Študenti, mladí ľudia vo veku od 15 do 30 rokov, prichádzajú do nadácie, získavajú teoretické znalosti o nadácii, pracujú v tíme a obhajujú svoje vlastné nápady. Trenčianska nadácia im umožňuje spravovať vlastný grantový program, v ktorom sa riešia a odrážajú potreby cieľovej skupiny, teda mladých ľudí a miestnych komunít. Hľadanie spoločného v rôznorodej spoločnosti bola fotografická súťaž, ktorú Mladí filantropi zorganizovali s cieľom prebudiť u mladých ľudí záujem o pozorovanie a zachytenie diania v spoločnosti okolo seba. Do súťaže sa zapojilo šesť oslovených gymnázií z trenčianskeho kraja. V júli sa konal tímbilding kvôli lepšiemu spoznaniu sa účastníkov a vzbudeniu záujmu o filantropické témy a tému komunitného diania. V letných mesiacoch tak mladí ľudia fotografovali so zreteľom na tému diania okolo seba a vzniklo 25 snímok, ktoré zachytávajú zaujímavé momenty, postrehy a nezvyčajné situácie tak, ako ich vidia mladí ľudia. Tieto fotografie tvorili putovnú výstavu počas nasledujúcich diskusných fór. Diskusie sa konali na stredných školách na jeseň a ich facilitátorom bol Jozef Snopko, skúsený konzultant v oblasti tretieho sektora a práce s mládežou.

Projektom sa otvorili témy na diskusiu medzi skupinami mládežníkov, ktoré podnietili zamýšľať sa nad rôznorodosťou spoločnosti. Prostredníctvom fotografovania a diskusií sa stali vnímavejší voči problémom okolo seba. Niektorí sa stali dobrovoľníkmi v nadácii alebo aktívnymi účastníkmi grantových kôl.

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda