Halart 2013

Zo starých priemyselných parkov, železničných staníc alebo obchodných domov sa stávajú nezávislé kultúrne centrá ako Stanica Žilina Záriečie a mnohé iné. Týmto trendom sa nechalo inšpirovať neformálne združenie okolo Lucie Horňákovej Černayovej. Projekt s názvom Halart mal za cieľ zatraktívniť kultúrne prostredie v meste Trenčín. Túto iniciatívu podporila Nadácia Intenda v programe Podporujeme súčasné umenie.
Pre svoj projekt si zvolili miesto priemyselných hál komplexu Merina v Trenčíne. Industriálny priestor sa tak na jeden týždeň zmenil na priestranný ateliér, kde tvorilo okolo tridsať umelcov zo Slovenska, ale aj z Čiech. Hoci podujatie bolo pôvodne zamerané na profesionálnych výtvarníkov a študentov vysokých umeleckých škôl, zapojili sa aj študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne.  Tvorcovia tu mohli svoje diela umiestniť alebo ich tu aj priamo vytvárať. Počas sympózia návštevníci videli najrôznejšie druhy umeleckých diel od klasickej maľby, sôch, po videoinštalácie a zvukové inštalácie. Prostredie, v ktorom umelec tvorí má určitý vplyv na konečný výstup, preto aj vytvorené diela v sebe niesli istú atmosféru opustených hál. Samotné sympózium trvalo týždeň, návštevníci sa sem mohli prísť kedykoľvek pozrieť, no hlavný program bol v sobotu, kedy vystúpilo napr. divadlo súčasného tanca Oorphane alebo mladá pesničkárka Katarzia.
Úsilie vytvárať v starých priestoroch umelecky hodnotné projekty je na rozhraní oživovania verejného priestoru a súčasného umenia. Staré, najčastejšie industriálne budovy, sú reflektované v umení, ktoré sa v nich tvorí a naopak umelci rozhodnutí tvoriť v takýchto priestoroch dávajú nový zmysel chátrajúcim priemyselným komplexom. Aj hala Merina, ktorá zamestnávala okolo 2500 ľudí, ožila týmto projektom a úsilie o vytváranie umeleckého centra v jej priestoroch pokračujú aj naďalej.

Fotografie a videá k projektu TU.

 

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda