Čo sa urodilo v komunitnej záhradke?

Nájsť si vlastnú oázu na pestovanie zeleniny, ovocia, výsadbu rastlín či aktívny oddych v urbanizovanom prostredí sídliska býva problematické, avšak nie nemožné. Na najväčšom sídlisku Sásová v Banskej Bystrici sa mladí aktivisti rozhodli vytvoriť si vlastné útočisko. Projekt nazvali Komunitná záhradka a podporila ho Nadácia Intenda v piatom kole grantového programu Oživujeme verejný priestor.

Zámerom projektu Komunitnej záhradky bolo pretvorenie nevyužívaného priestoru bývalých školských záhrad v blízkosti Komunitného centra Sásová na živú vzdelávaciu a realizačnú plochu a na pestovateľské experimenty. Inicátori sa zamerali na osvedčené i nové alternatívne spôsoby pestovania plodín a okrasných prvkov, ako vertikálne jahodovisko, bylinkovú špirálu či vypletané záhony. Počas mnohých brigád prebehla úprava terénu, vybudovala sa špirála, jahodovisko, kompostovisko a zasadili sa ovocné stromčeky. Organizátori nezabudli ani na vzdelávanie, podarilo sa zorganizovať workshop s odborníkom na permakultúru, hostili jednodňový eko-festival EkoDeň, osadili záhradnú mini knižnicu a pravidelne spolupracujú so záhradným architektom Ľubošom Vrbickým. Medzi ďalšie aktivity patria spoločné opekačky, vegánske večere či workshopy zamerané na zdravú výživu.

Prínosom projektu bolo podľa organizátorov, že sa sprístupnil verejnosti areál bývalej základnej školy a vytvorilo sa v ňom miesto na plnohodnotné trávenie voľného času.  Komunitná záhradka vytvorila miesto pre aktívny a pasívny odpočinok a zároveň sa vytvoril priestor s multifunkčným využitím. Ako hovorí Dorota Martincová z KC Sásová: „Naším cieľom je ľudí inšpirovať, aby aktívne pristupovali k dianiu vo svojom okolí, spájali sily so svojimi susedmi a vytvárali si pozitívny vzťah k prostrediu, v ktorom žijú.“

Fotogaléria Komunitnej záhradky: TU

Veronika Polačková, Nadácia Intenda