Apart Label

Selfpublishing alebo „samovydávanie“ je jedna z možností ako vydávať svoju umeleckú tvorbu. Ide o spôsob publikovania, v ktorom autor, resp. autori, majú slobodu tvorby, nie sú tlačení vydavateľstvami a svoje umenie robia a vydávajú pre radosť a z dôvodu, že majú čo povedať, no tradičné cesty vydania umeleckého diela pre nich nie sú prístupné alebo sa im skrátka zámerne vyhli. Projekt s názvom Apart label, za ktorým stojí občianske združenie Apart venujúci sa selfpublishingu podporila v roku 2013 Nadácia Intenda v programe Podporujeme súčasné umenie.

Autormi projektu sú študenti fotografie a nových médií, ktorí chcú prostredníctvom zinov prezentovať súčasnú mladú fotografiu širšiemu publiku. Združeniu sa podarilo vydať sedem publikácií a odprezentovať tým tvorbu zhruba pätnástich autorov, medzi ktorých patrili napr. Dominika Jackuliaková, Andrej Žabkay, Ondrej Urban a iní. Publikácie boli tvorené v spolupráci autora a grafického dizajnéra. Jedinečnosť týchto zinov, okrem unikátneho grafického poňatia, spočíva aj v tom, že sú počtom limitované, podpísané autorom a vlastnoručne viazané. Apart svoje publikácie nielen vydával, ale ich aj aktívne prezentoval na viacerých podujatiach počas roka zameraných na selfpublishing ako Artičoky 2013, Page Five v Prahe a v priestoroch Ex-Libris SNG sa konal taktiež krst a prezentácia publikácie Dominiky Jackuliakovej.

Projekt Apart label nebol iba jednorazovou záležitosťou, ale svoje pokračovanie má aj v tomto roku a iniciátori z o. z. Apart sa naďalej venujú aktívnej tvorbe zinov. Tie okrem prezentácie mladej fotografickej tvorby prinášajú už aj zin, v ktorom sa nachádzajú texty, konkrétne publikácia IPŠKVRK Laca Machoviča s fotografiami Petra Sita. Apart predstavuje úsilie a cestu akou možno ísť, ak sa chce začínajúci umelec propagovať, ak má záujem, okrem elektronického publikovania, o vydávanie fyzických formátov a získavať reakciu publika pri svojej prezentácii. 

(Fotografie z aktivít a náhľady publikácií Apart-u TU)

 

 

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda