Aktívna záhrada v Uhrovci

Vytvoriť živý priestor ponúkajúci rozmanité možnosti na aktívne trávenie voľného času pre mladých ľudí sa rozhodli vytvoriť aktivisti z obce Uhrovec. Projekt Aktívna záhrada mal mladým ľuďom priniesť možnosť realizovať sa, posilniť komunitu formujúcu sa okolo tohto priestoru a inšpirovať aj ďalších mladých v ich domácom prostredí – obci. Podporila ho Nadácia Intenda v piatom grantovom kole programu Oživujeme verejný priestor.

Cieľom projektu bolo priniesť do obce Uhrovec a mikroregiónu priestor pre aktívne trávenie voľného času mládeže, ako aj celých rodín a hlavne zmeniť pustú záhradu na aktívnu. Zámerom iniciátorov a realizátorov myšlienky bolo vytvoriť priestor, ktorý svojou funkčnosťou a štruktúrou vytvorí zázemie pre rozvoj mládeže v ich voľnom čase. Organizátori zapájali mládež takpovediac od začiatku, usporadúvaním množstva brigád, počas ktorých prebiehalo sadenie trávy, stavba pódia, natieranie plota, či úprava prostredia štrkom. Vytvorila sa tak komunita, ktorá začala vnímať priestor ako svoj a aktívne sa tak podieľa na živote v záhrade. Počas realizácie projektu sa podarilo zorganizovať množstvo kultúrno-spoločenských a športových podujatí,  ako americký, vodný futbal, výsadba rastlín či Deň európskej spolupráce 2013. Okrem iného sa v záhrade usporadúvali letné kiná, tzv. c(oo)lth(oo)r nights a početné neformálne stretnutia –záhradné posedenia a pikniky.

Výhodou projektu podľa organizátorov je, že umožnil vznik istej formy socializácie a zapájania sa mladých ľudí do života spoločnosti a do života obce. Zvýšeným zapojením mládeže a poskytnutím priestoru na realizáciu priniesol projekt Aktívnej záhrady pozitívum v podobe nového tvorivého a kultúrneho priestoru, ktorý v danej forme v regióne chýbal.

 

Veronika Polačková, Nadácia Intenda